Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

KRIR – potrzebne większe zaangażowanie rządu i KE w walce z ASF

Obrazek

Samorząd rolniczy apeluje do rządu o przeprowadzenie jak najszybszego odstrzału dzików na terenie całego kraju. Jednocześnie w związku z groźbą zawleczenia ASF do Niemiec polski rząd powinien wystąpić do Komisji Europejskiej o dodatkowe środki na walkę z wirusem.  

wk10 grudnia 2019, 14:07
Podczas ostatniego spotkania ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z Krajową Radą Izb Rolniczych dominował temat walki z afrykańskim pomorem świń. Stwierdzono, że dotychczasowe działania wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z afrykańskim pomorem świń, niestety nie zapobiegły przeniesieniu się wirusa ASF z terenów wschodniej i środkowej Polski na populację dzików województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Członkowie spotkania zwrócili uwagę, że ze względu na zbliżający się okres huczki-rui, istnieje poważne zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa na stada i populacje dzików z województw przyległych do woj. lubuskiego, w tym na teren największego zagłębia produkcji świń, jakim jest województwo wielkopolskie.

A trzeba mieć świadomość, że walka z ASF w rejonach o dużej koncentracji świń i dzików będzie znacznie trudniejsze niż na wschodzie Polski.

Wielkość i skala strat dla producentów świń i Skarbu Państwa  będzie mogła być liczona w  miliardach złotych, a ewentualny brak wypłat odszkodowań za likwidowane stada świń spotęguje chaos, doprowadzając do bankructwa wiele gospodarstw  i pozostawi wiele rodzin bez środków do życia – napisała w komunikacie Krajowa Rada Izb Rolniczych po spotkaniu. 

Dlatego mając na względzie milionowe straty dla całej polskiej gospodarki, rolników, przemysłu mięsnego i budżetu państwa, jakie mogą wystąpić w przypadku dalszego rozprzestrzeniana się afrykańskiego pomoru świń, szczególnie wśród towarowych gospodarstw trzodziarskich, samorząd rolniczy oczekuje podjęcia przez rząd zdecydowanych i skutecznych działań mających zapobiec czarnemu scenariuszowi, jakim byłoby rozprzestrzenienie się wirusa ASF na wszystkie województwa kraju.

W tym celu Rada Ministrów powinna podjąć decyzję o koordynacji prac resortów rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych, infrastruktury, finansów i obrony narodowej  w zwalczaniu  ASF na wzór niektórych krajów, w których ze względu na specyfikę walki z ASF, koordynacja działań była prowadzona na szczeblu premiera.

Ale to nie koniec postulatów samorządu rolniczego dotyczących eradykcji wirusa ASF z kraju. W celu poprawy skuteczności walki z chorobą KRIR oczekuje:

podjęcia decyzji o całkowitej depopulacji stad dzików na terenie całej Polski,
zwiększenia środków finansowych na bioasekurację  oraz wypłatę premii dla myśliwych za odstrzał dzików,
zapewnienia w budżecie państwa zwiększonych środków finansowych na wypłatę odszkodowań dla gospodarstw  za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej,
maksymalna kara za niespełnienie bioasekuracji - 30% odszkodowania,
przeniesienie nadzoru nad PZŁ do MRiRW,
objęcia ochroną przez służby porządkowe możliwości przeprowadzania polowań,
usprawnienie odbioru zwierząt zdrowych z tych gospodarstw, które znajdą się w wyznaczonych strefach.

Ale samorząd rolniczy zwrócił także uwagę na sukcesy rządu w walce z ASF, gdyż przy znacznych wydatkach finansowych z budżetu państwa udało się już zwalczyć wirusa w 60 gminach znajdujących się w tzw. strefie zapowietrzonej, które zostały już przez KE uznanych za wolne od ASF.

Zwrócono także uwagę na groźbę przedostania się ASF do Niemiec co może wywołać  głęboki kryzys na rynku wieprzowiny w całej Unii Europejskiej. Dlatego sprawą w większym stopniu powinna się zainteresować Komisja Europejska przeznaczając na walkę z ASF dodatkowe fundusze. 
wk
Fot. krir.pl


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)