StoryEditor

Zmiany stref ASF? Nie latem

Producenci świń, którzy znaleźli się w niebieskich strefach ASF, jak na igłach wyczekują odwołania zagrożenia ze swojego terenu.  KE mówi jednak, nie teraz.
14.08.2020., 09:08h
Z zasady niebieskie strefy ASF obowiązują przez 12 miesięcy od ich wyznaczenia. Jednak kraj, w którym zostały one ustanowione ma możliwość za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii wnioskowania do Komisji Europejskiej o wcześniejsze odwołanie strefy zagrożenia pod pewnymi warunkami, m.in. jeśli w wyznaczonym terenie nie występują kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń. W Polsce takie obszary znajdują się m.in. w Wielkopolsce. Jest również przynajmniej kilka niebieskich stref wyznaczonych ponad rok temu, w których sytuacja epizootyczna jest stabilna.

Jak informuje GLW, w bieżącym roku kilkukrotnie występował on z wnioskiem do KE o zmianę statusu epizootycznego terenów objętych obszarem zagrożenia. Do chwili obecnej udało się przenieść z obszaru zagrożenia do obszaru objętego ograniczeniami 42 gminy lub ich części.

Niestety, miesiące letnie są traktowane przez Komisję Europejską jako okres wysokiego ryzyka występowania ognisk ASF. Tą hipotezę potwierdzają kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju. Zatem kolejne zmiany regionalizacji i znoszenie ww. obszarów może nastąpić najwcześniej jesienią.

– Rozwój sytuacji epidemiologicznej w następnych tygodniach i ewentualne wystąpienie kolejnych ognisk będzie miało wpływ na możliwość przywrócenia obszaru objętego ograniczeniami w niektórych częściach Polski po obecnie występującym okresie wysokiego ryzyka występowania ognisk ASF – informuje KRIR.

W sprawie zmian na mapie ASF w Polsce w Komisji interweniuje również ministerstwo rolnictwa. Jak podaje resort, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzykrotnie interweniował u Pani Stelli Kyriakides, Członka Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności z żądaniem przyspieszenia prac służb Komisji w przedmiotowej sprawie, jednocześnie podkreślając, że długie utrzymywanie restrykcji wynikających z uwzględnienia danych obszarów w części III załącznika do ww. decyzji Komisji powoduje znaczne ograniczenia dla hodowców świń i przetwórców wieprzowiny, które można byłoby na tym etapie znacznie złagodzić, pozwalając tej branży na ograniczenie strat ekonomicznych.

Ostatnia z takich interwencji miała miejsce. 17 lipca 2020 r., gdzie zaznaczono, że przeciągające się niejednokrotnie nawet ponad 12 miesięcy negocjacje w tym zakresie ze służbami Komisji, niepozwalające, pomimo spełnienia warunków, na wykreślenie danego obszaru z części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE, powodują zrozumiałą frustrację i rozgoryczenie hodowców świń, którzy tracą możliwość opłacalnego kontynuowania produkcji, nie rozumiejąc jednocześnie z jakiego powodu obostrzenia są przedłużane. Zażądano przy tym rozpatrywania tego typu spraw przez Komisję bez zbędnej zwłoki oraz zapewnienia efektywnej współpracy w tym zakresie służb Komisji z polskimi służbami weterynaryjnymi.
Paulina Janusz-Twardowska
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 20:59