StoryEditor

Szansa na rozłożenie na raty kary za nadprodukcję mleka

Marek Sawicki na grudniowym spotkaniu ministrów rolnictwa krajów członkowskich UE wnioskował o rozłożenie na raty kar za nadprodukcję mleka w sezonie kwotowym 2014/201.          
20.12.2014., 23:12h

W ostatni roku kwotowym polskim producentom mleka grożą wysokie kary za przekroczenie kwot mlecznych. Wg informacji Agencji Rynku Rolnego, kraj nasz może przekroczyć narodową kwotę mleczną w sezonie 2014/2015 o ok. 8%, co skutkuje

tzw. opłatą wyrównawczą za każdy litr mleka wyprodukowany ponad limit w wysokości ok. 0,8 zł. Termin płatności przypadnie we wrześniu 2015 r. Przy spadających cenach skupu mleka, tak wysoka kara może spowodować w wielu gospodarstwach utratę płynności finansowej. Szczególnie zagrożone są gospodarstwa najbardziej rozwojowe, które w ostatnim czasie zaciągnęły kredyty na modernizację lub budowę nowych obór. Na trudną sytuację w polskim mleczarstwie producenci mleka zwrócili uwagę rządu podczas demonstracji w Warszawie pod gmachem ministerstwa rolnictwa, którą zorganizowała PFHBiPM pod koniec listopada br. Rolnicy postulowali m.in. o zniesienie lub złagodzenie kar za nadprodukcję w ostatnim roku kwotowym.  Wyraz swojego niezadowolenia polscy rolnicy dali także w połowie grudnia br. w Brukseli pod gmachem Komisji Europejskiej podczas protestu zorganizowanego przez  Europejską Federację Producentów Mleka. Sytuacja na rynku mleka była też szeroko omawiana na obradach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 16–17 grudnia br. Na tym spotkaniu minister rolnictwa Marek Sawicki, złożył wniosek o rozłożenie na raty kar za nadprodukcję mleka w ostatnim roku kwotowym. Propozycję tą poparło 10 krajów członkowskich spośród 28 – informuje ministerstwo rolnictwa. Trudno przewidzieć, czy polski wniosek znajdzie szersze poparcie po kolejnych obradach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. les 

Ryszard Lesiakowski
Autor Artykułu:Ryszard Lesiakowski
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 01:29