StoryEditor

W Polsce maleje pogłowie bydła. Co to oznacza dla hodowców?

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące pogłowia bydła w Polsce. Rolnicy utrzymują prawie 100 tys. sztuk bydła mniej niż w ubiegłym roku.
19.09.2023., 14:09h

Pogłowie bydła w Polsce w 2023 r.

Pogłowie bydła łącznie w czerwcu 2023 r. liczyło 6353,7 tys. sztuk i jak wynika z analizy było niższe o  90,4 tys. sztuk (1,4% w stosunku do analogicznego okresu rok temu). Zauważono, że zmniejszenie liczebności nastąpiło we wszystkich kategoriach poza bydłem powyżej 2 lat (bez krów).


Tab. 1. Pogłowie bydła w czerwcu 2023 r. Źródło GUS

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do zeszłego roku o 3,2%, a w porównaniu do grudnia 2022 r. o 3,8% do poziomu 1855,4 tys. sztuk. Z kolei pogłowie bydła w wieku 1-2 lat zmniejszyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 0,2%, a w porównaniu z grudniem 2022 r. odnotowano również spadek o 1,7% i osiągnęło poziom 1670,3 tys. sztuk. Te dane potwierdzają, że liczba młodego bydła opasowego jest niższa, co zmniejsza presję ubojni na obniżki cen w skupie. Z kolei w przypadku jałówek mlecznych to także pokazuje pewien trend – rolnicy zostawiają w stadzie mniej zwierząt przeznaczonych na remont stada. Wszystkiemu winne są spadające ceny mleka w skupie.  

Pogłowie bydła w wieku 2 lat i więcej spadło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2022 r. o 0,9%, a w stosunku do grudnia 2022 r. wzrosło o 0,2% i osiągnęło poziom 2828 tys. sztuk.

Pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2022 r. spadło o 47,6 tys. sztuk (o 2,2%) do poziomu 2160,1 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2022 r. odnotowano spadek pogłowia o 11,8 tys. sztuk (o 0,5%). Spadek ten może być związany ze spadkiem cen mleka i brakowaniem słabszych sztuk.

Jaka jest struktura stad bydła w Polsce?

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2023 r. wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 29,2%,

- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 26,3%,

- krowy – 34,0%,

- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 10,5%.

Zanotowano spadek udziału pogłowia cieląt i krów oraz wzrost udziału bydła w wieku 1-2 oraz pogłowia bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa, niezmiennie od lat - mazowieckie (18,7%), wielkopolskie (18,2%) i podlaskie (16,6%). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła był niski. Rolnicy z województwa lubuskiego i dolnośląskiego rezygnują z produkcji mleka, głównym powodem są susze i niedobory pasz objętościowych.

Import i eksport bydła

Jak podaje GUS według wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. import bydła wyniósł ok. 117,2 tys. sztuk i spadł o 17,8% w stosunku do analogicznego okresu. Eksport bydła kształtował się na poziomie 25,5 tys. sztuk.

Ceny bydła i ceny mleka

GUS wymienia, że w czerwcu 2023 r. w skupie średnia cena żywca wołowego wynosiła 9,97 zł/kg i była niższa o 8,8 % od notowanej w analogicznym okresie 2022 r. Cena skupu bydła wyniosła w lipcu 9,75 zł/kg (-9,2% r/r). Zobacz aktualne ceny!

Gorszy spadek dotyczył mleka. Przeciętna cena skupu mleka w czerwcu br. (193,58 zł za 100 l) była o 14,8 % niższa od rejestrowanej w analogicznym miesiącu 2022 r.

Dostawcy w lipcu otrzymali średnio 1,88 zł/l, w czerwcu było to 1,93 zł/l, co świadczy o spadku kolejny miesiąc z rzędu (tym razem o 2,5%). Cena była niższa o 19% w porównaniu do ubiegłego roku w analogicznym okresie.

- Podtrzymujemy naszą ocenę, że światowy rynek mleka pozostanie w spadkowej fazie cyklu do III kw. 2024 r. Czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych oraz perspektywy odbudowy popytu na produkty mleczne w Chinach wraz z prognozowanym przez nas ożywieniem gospodarczym w tym kraju. W konsekwencji oczekujemy, że cena skupu mleka w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w trendzie spadkowym w ślad za obniżającymi się cenami produktów mlecznych. Lokalnie czynnikiem ograniczającym skalę spadku cen jest wysoka konkurencja o surowiec pomiędzy mleczarniami. Tym samym prognozujemy, że na koniec 2023 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 195 zł/hl, a na koniec 2024 r. ok. 190 zł/hl – prognozuje bank Credit Agricole.

oprac. dkol na podstawie danych GUS

Fot. Kolasińska

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 23:18