StoryEditor

Wsparcie rynku i producentów mleka w ramach Planu Strategicznego

  Nowa perspektywa finansowa związana z wdrażaniem Planu Strategicznego na lata 2022-2027 przewiduje wsparcie dla sektora mleczarskiego i producentów. Zobacz, co się zmieni!  
17.10.2022., 12:10h

Mechanizmy interwencyjne na rynku mleka

W nowej perspektywie finansowej WPR na lata 2023-2027 będą zachowane dotychczasowe mechanizmy wspólnej organizacji rynków rolnych, m.in:

·       instrumenty tzw. siatki bezpieczeństwa:

·       publiczne zakupy masła i odtłuszczonego mleka w proszku,

·       dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów,

·       nadzwyczajne środki wsparcia

Jak podkreślił w Sejmie Waldemar Guba dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW, są to instrumenty skupu interwencyjnego i dopłat do prywatnego przechowywania, które mają charakter siatki bezpieczeństwa. Pomoc jest uruchamiana po decyzji Komisji Europejskiej.

Jakie wsparcie otrzymają rolnicy?

Z Planu Strategicznego WPR wynika, że hodowcy bydła również mogą liczyć na wsparcie bezpośrednie. W obecnym systemie płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy i jest przyznawana do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk. Z kolei płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła (dowolnej płci) w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy i jest przyznawana do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk.

Jaki budżet wsparcia rynku mleka?

Ogółem w latach 2015-2022 na płatność dla krów przeznaczono ponad 1,2 mld euro (ok. 5,5mld zł), a na płatność dla bydła blisko 1,4 mld euro (ok. 6,2 mld zł). W latach 2021-2022 tym wsparciem jest objętych w Polsce ok. 2,3 mln szt. bydła oraz ok. 1,6 mln sztuk krów.

Zgodnie z planem finansowym dla Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 powyższe płatności będą kontynuowane. Na wsparcie dochodów związanych z produkcją do krów zostanie przeznaczonych blisko 791 mln euro, a na wsparcie dochodów związanych z produkcją młodego bydła ponad 894 mln euro.

Ekoschematy szansą na dodatkowe pieniądze

MRiRW podkreśla, że dla hodowców bydła mlecznego skierowane są także inne działania takie jak np. eko-schemat dobrostanowy, inwestycje w rolnictwo precyzyjne oraz inwestycje w odnawialne źródła energii np. produkcja biogazu.  

Program dla szkół będzie kontynuowany

W „Programie dla szkół” również nic się nie zmieni, a wsparcie nadal będzie szło na promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad zdrowego stylu życia i odżywiania poprzez dedykowane działania edukacyjne oraz dostarczanie bezpłatnego mleka, przetworów mlecznych, owoców i warzyw do szkół.

Łączny, roczny budżet Programu dla szkół dla Polski to ok. 230 mln zł, w tym środki krajowe na poziomie 128,1 mln zł. Ponadto, zarówno producenci, jak i przetwórcy, będą mogli korzystać ze środków finansowych dostępnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy.

wk

Fot. Kolasińska

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 15:37