Reklama zniknie za 11 sekund

Znikome ryzyko BSE w Polsce

Obrazek

Polska uzyskała najwyższy możliwy status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia choroby BSE u bydła.

Marcin Jajor30 maja 2017, 08:30

Światowa Organizacja ds. Zdrowia Zwierząt nadała Polsce status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia Gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) u bydła. To efekt dobrej sytuacji epizootycznej w odniesieniu do tej choroby (ostatni przypadek BSE w Polsce stwierdzono w lutym 2013 r.) i starań Głównego Inspektoratu Weterynarii, który od października 2016 r. zabiegał o zmianę dotychczasowego statusu „o kontrolowanym ryzyku” na najwyższy możliwy „o znikomym ryzyku wystąpienia BSE”. Pisaliśmy o tym w wywiadzie z lek. wet. Włodzimierzem Skorupskim (10/2016 TB) oraz piastującym obecnie funkcję głównego lekarza weterynarii – lek. wet. Pawłem Niemczukiem (3/2017 TB).

Polska znalazła się w gronie 47 państw , które posiadając ww. status uzyskały zwiększone możliwości handlu bydłem i produktami wołowymi na świecie. – Dodatkowo nadany status – informuje GLW – umożliwi zmniejszenie wydatków budżetowych ponoszonych na kontrolę i monitorowanie BSE oraz pozyskiwanie przez przemysł mięsny w Polsce dodatkowych produktów wołowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które do tej pory musiały podlegać zniszczeniu.

BSE (z ang. Bovine Spongiform Encephalopathy), czyli gąbczasta encefalopatia bydła (popularnie zwana chorobą szalonych krów) to zakaźna choroba wywoływana przez tzw. priony. Po raz pierwszy stwierdzono ją 1986 roku w Wielkiej Brytanii. Do jej podstawowych objawów zalicza się:
– zaburzenia neurologiczne i/lub behawioralne: lękliwość, nadpobudliwość, agresywność, nadmierna reakcja na bodźce słuchowe i dotyk, drżenia mięśni uszu, głowy, zgrzytanie zębami, nadmierne oblizywanie nozdrzy i tułowia;
– nienaturalna postawa i zaburzenia ruchowe: niskie opuszczanie głowy, napieranie na przeszkody, zaleganie, brak koordynacji ruchowej;
– spadek wydajności mlecznej, utrata masy ciała, postępujące wyniszczenie pomimo zachowanego apetytu oraz prowadzonego leczenia.

mj/GLW
Fot. JajorPicture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)