Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

80 zł do jednego prosięcia! Rząd szykuje pomoc dla hodowców trzody

Obrazek

W związku ze spadającą opłacalnością produkcji i rosnącymi kosztami rząd planuje wprowadzić nadzwyczajną pomoc dla producentów świń prowadzących produkcję w cyklu zamkniętym. Jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać wsparcie?  

wk15 czerwca 2022, 09:56

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozporządzenia dotyczącego nowej formy pomocy dla producentów trzody chlewnej. Koszty produkcji trzody rosną, a sytuacja pogorszyła się po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, a analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pokazały, że produkcja świń jest niedochodowa, pomimo notowanego w 2022 r. wzrostu cen skupu świń. Notowany jest także spadek pogłowia trzody, a sytuacja szybko nie ulegnie zmianie, a rolnicy nadal będą notować straty.

Pomimo wzrostu cen żywca, przychody zapewnią pokrycie poniesionych kosztów w 87,2%. Strata producentów wieprzowiny w 2022 r. będzie wynosiła średnio ok. 95 zł/100 kg żywca.

Jak pomóc hodowcom?

Resort rolnictwa proponuje przeznaczenie pomocy dla producentów świń utrzymujących lochy, która będzie realizowana z wykorzystaniem środków finansowych udostępnionych Polsce na podstawie unijnych przepisów przewidujących nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych. Celem zastosowania nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń jest częściowa rekompensata strat ponoszonych z tytułu wzrostu kosztów produkcji.

Jak zatrzymać spadek pogłowia?

Resort proponuje przyznanie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń, którzy prowadzącą produkcję w cyklu zamkniętym, czyli utrzymujących lochy, prosięta i tuczniki. Gospodarstwa te są mniej elastyczne w zakresie reagowania i dostosowania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej, zwłaszcza na zmiany cen zbóż i cen skupu żywca.

W gospodarstwach produkujących wieprzowinę w cyklu zamkniętym decyzje o zaprzestaniu produkcji mają poważne długookresowe konsekwencje dla produkcji wieprzowiny, skutkują bowiem większym uzależnieniem rynku od importu zwierząt do dalszego tuczu, co w kontekście sytuacji kryzysowych, w tym obejmujących zakłócenia w handlu ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego na tym rynku. Gospodarstwa prowadzące produkcję w cyklu zamkniętym w dłuższym okresie czasu narażone są na większe ryzyko produkcyjne i ponoszenie wysokich kosztów utrzymania stada podstawowego niezależnie od koniunktury na rynku, a więc w przypadku takich gospodarstw istnieje większe prawdopodobieństwo trwałego wycofywania się z produkcji, co w konsekwencji rodzi poważne skutki dla zachowania krajowej produkcji świń.

Wysokość dopłaty

Dlatego MRiRW biorąc pod uwagę wszystkie te argumenty proponuje przyznać pomoc w wysokości 80zł/szt. do świń urodzonych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. przy czym kwota wsparcia dla producenta będzie wynosiła nie więcej niż 160 tys. zł.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)