StoryEditor

Będzie wsparcie dla małych producentów świń

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wraz z sekretarzem stanu Jackiem Boguckim przedstawili na propozycję wsparcia finansowego małych producentów wieprzowiny. Do naszej redakcji cały czas napływają listy wyrażające niezadowolenie ze strony większych producentów świń.
05.01.2016., 14:01h

Na chwilę obecną projekt rozporządzenia Rady Ministrów został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. - Skorzystaliśmy z możliwości rozwiązań unijnych i wyasygnowaliśmy kwotę ponad 28 mln euro na pomoc dla sektorów mleka i wieprzowiny – poinformował minister Jurgiel.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki wyjaśnił także, że w projekcie rozporządzenia zawarte zostały warunki udzielenia tej pomocy, dodając jednocześnie, że – stawka pomocy dla producentów wieprzowiny nie może być większa niż 70 zł/sztukę, a wsparcie udzielone będzie producentowi, który w dniu 30 września 2015 roku posiadał nie więcej niż 2000 świń. - Przewidujemy wsparcie producentom mleka, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15000 kg – dodał sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Według założeń projekt ma umożliwić przyznanie producentom mleka i świń wsparcia finansowego. Na ten cel Polska otrzymała kwotę 28 946 973 euro. Rozwiązania tego rozporządzenia przewidują także możliwość przyznania dodatkowego finansowania ze środków krajowych do maksymalnej wartości równej 100% kwoty przyznanej danemu krajowi ze środków UE. Polska skorzystała z tej możliwości.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów wsparcie zostanie wypłacone dla producentów mleka i producentów świń. Łączna pula dostępnych środków została podzielona na powyższe sektory w równych częściach.

Wsparcie będzie udzielane producentowi świń, jeżeli:

  1. w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń, co jest ustalane na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt; 

  2. w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta; 

  3. w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta, zostało poddanych ubojowi w rzeźni. 
Oprac. ag

Aleksandra Galus
Autor Artykułu:Aleksandra Galus

redaktor, specjalista ds. automatyzacji treści

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 01:47