StoryEditor

Kompartmenty leżą odłogiem, a ASF szaleje

W UE nie rozpoczęto jeszcze procesu legislacji tworzenia kompartmentów. Oznacza to, że zarówno gospodarstwa trzodowe jak i zakłady mięsne, które znalazły się w strefach ASF zostają pozbawione możliwości eksportowych na wspólny unijny rynek. Zdaniem Krajowego Związku Pracodawców–Producentów Trzody Chlewnej Polska powinna zabiegać w UE o rozpoczęcie procesu tworzenia kompartmentów. 
06.09.2019., 10:09h
Na początku tego tygodnia w związku z kolejnymi ogniskami i przypadkami ASF na terenie Wspólnoty Komisja Europejska wydała Decyzję Wykonawczą znacznie powiększającą obszary objęte ograniczeniami w związku z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce, ale też w Rumunii, Bułgarii oraz na Litwie i Węgrzech. Sytuacja ta coraz bardziej niepokoi środowisko związane z produkcją świń. Krajowy Związek Pracodawców–Producentów Trzody Chlewnej na swojej stronie internetowej pisze, że to Polska powinna zabiegać w UE o rozpoczęcie procesu tworzenia kompartmentów, aby ani zakłady przetwórcze, ani obiekty inwentarskie, które znajda się w strefach ASF nie zostały pozbawione możliwości eksportowych na wspólny rynek unijny. 


Czym są kompartmenty?

Idea kompartmentu umożliwia eksport żywych świń oraz produktów wieprzowych z krajów, a nawet regionów, w których występuje ASF. Warunkiem niezbędnym jest udokumentowanie i spełnienie określonych wymagań, które zabezpieczą kraj importujący przez wprowadzeniem wirusa ASF na jego teren.

Kompartment stanowi jeden lub więcej obiektów inwentarskich z oznakowanymi zwierzętami tego samego gatunku wolnymi od drobnoustrojów wykluczających ich eksport (w tym wypadku ASF) objętych wspólnym systemem bioasekuracji łącznie ze wszystkimi dostawcami oraz obiorcami. Stada w kompartmencie poddane są monitoringowi klinicznemu i badaniom laboratoryjnym w kierunku ASF. Laboratoria te powinny dysponować odpowiednimi certyfikatami wydawanymi przez krajowe laboratoria referencyjne i być poddawane okresowym audytom.

Kompartment może być uznany jako wolny od ASF, jeżeli nie wystąpiło w nim ognisko ASF w czasie minionych 3 lat. Okres ten może być zredukowany do 12 miesięcy, jeżeli nie ma dowodów, że istnieje udział kleszczy jako wektorów ASF. Kolejnym warunkiem do spełnienia jest utrzymywanie przez 12 ostatnich wszystkich warunków zabezpieczających przezd zakażeniem ASF.

Ponowne uznanie kompartmentu, w którym wystąpił ASF za wolny od ASF może mieć miejsce, kiedy po likwidacji wszystkich świń i po przeglądach kliniczno-epidemiologicznych oraz badaniach laboratoryjnych świń wprowadzonych do kompartymentu, dowiedzione zostanie, że przez co najmniej 3 miesiące po wstawieniu żadna świnia kompartmentu nie została zakażona ASF. Kolejnym koniecznym do spełnienia warunkiem jest brak występowania dzików w kompartmencie.

W przypadku importu z kompartmentu świeżego mięsa od świń domowych, GLW powinien otrzymać urzędowe świadectwo, że cała partia mięsa pochodzi od zwierząt, które przebywały w kompartmencie wolnym od ASF od urodzenia lub co najmniej przez 40 dni i świnie były ubite w rzeźni akredytowanej, jak też były poddane badaniu przed- i poubojowemu i zgodnie z rozdziałem 6.2. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych i uznane zostały jako wolne od ASF.

 

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 16:14