StoryEditor

"Locha Plus". Nabór wniosków wydłużony o dwa tygodnie!

Będzie przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach programu „Locha Plus” oraz pomocy dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu lub obrotu zbożem. Kolejne zmiany jakie zamierza wprowadzić rząd dotyczą sposobu szacowania szkód w produkcji roślinnej.
24.08.2023., 11:08h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Upływające terminy naboru wniosków

Zgodnie z obowiązującym przepisami termin naboru wniosków w ramach programu „Locha Plus” upływa w dniu 31 sierpnia 2023 r., a rozpoczęcie naboru wniosków o tę pomoc z uwagi na konieczność uzyskania zgody KE i zapewnienia środków na realizację tej pomocy nie jest jeszcze możliwe.

Także 31 sierpnia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami upływa również termin naboru wniosków o pomoc dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu lub obrotu zbożem, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Rosji wobec Ukrainy, a KE nie wyraziła jeszcze opinii odnośnie tego programu pomocy.

Ponadto 18 sierpnia 2023 r. Komisji Europejska poinformowała, że dla celów określenia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego porównywalnego do klęski żywiołowej, o którym mowa w rozporządzenia 2022/2472 wysokość szkód może być obliczana w podziale na sektory. Zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami pomoc w związku z tegorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi może być udzielana w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

Z uwagi na prowadzony przez firmy skupujące kukurydzę skupowi w 2022 r. rolnicy w kraju mogli sprzedać mokre ziarno od razu po zbiorach w celu wysuszenia. Jednakże w związku z brakiem stabilizacji na rynku kukurydzy obecnie część z podmiotów skupujących kukurydzę ma obecnie problemy finansowe i nie reguluje swoich zobowiązań względem producentów rolnych za skupioną kukurydzę ze zbiorów 2022 r.

Jakie zmiany w krajowych przepisach?

W projekcie proponuje się m.in.:

  • wydłużenie do 15 września 2023 r. terminu naborów wniosków w ramach programu „Locha Plus”,
  • wydłużenie do 29 września 2023 r. terminu naborów wniosków w ramach programu pomocy dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu lub obrotu zbożem, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających udzielanie pomocy w związku z wystąpieniem tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych od wystąpienia szkód w produkcji roślinnej powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej,
  • uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę od podmiotów prowadzących skup i obrót zbożami, i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

 wk

Fot. Kurek
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 13:24