Reklama zniknie za 11 sekund

Mocny głos trzodziarzy w MRiRW

Obrazek

Trudna sytuacja na rynku świń zmusiła producentów trzody chlewnej do zwarcia szeregów i zorganizowania by skuteczniej walczyć o wprowadzenie zmian legislacyjnych, które będą chronić rodzimą produkcję. Dzisjaj w siedzibie resortu rolnictwa przedstawiciele producentów świń oraz izb rolniczych ze wszystkich województw spotkali się ze stroną rządową, aby przedstawić swoje propozycje. 

Anna KurekBartłomiej Czekała21 lutego 2019, 12:14
Oglądaj na żywo!


Istotną rolę w tych rozmowach pełni Wielkopolska, która jak wiemy świniami stoi. Przewodniczącym zespołu trzodowego został prezes WIR Piotr Walkowski, przy dużym wsparciu  merytorycznym Grzegorza Majchrzaka, prezesa WZiPTCH.  Reprezentanci Wielkopolski przygotowali bogatą listę propozycji, która konsultowano z innymi regionami kraju i uzupełniano podczas burzliwych obrad w MRiRW.

 

Oto kierunki działań jakie powinny – zdaniem zespołu trzodowego – zostać podjęte w celu poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej. 


 • Wsparcie krajowej produkcji trzody chlewnej
 • Działania wspierające produkcję w CYKLU ZAMKNĘTYM
 • Przygotowanie i wdrożenie strategii odbudowy pogłowia polskiej hodowli zarodowej rasy WBP i PBZ oraz ich krzyżówek WBPxPBZ (F1) jako rasy krajowe. (realizacja: MRIRW)
 • Dopłaty w stadach podstawowych w rasach krajowych WBP i PBZ oraz krzyżówkach tych ras z budżetu państwa. 
 • dopłata do zakupu loszek licencjonowanych -  wysokość dopłaty min. 200 zł. 
 • dopłata do macior stada podstawowego rasy WBP i PBZ oraz ich krzyżówek – wysokość dopłat równoznaczna z wysokością dopłat do ras zachowawczych. (realizacja: MRIRW)
 •  Likwidacja stawki VAT na sprzedaż/zakup loszek hodowlanych WBP, PBZ oraz WBPxPBZ (F1). (realizacja: MRIRW)
 •  Ograniczenie importu warchlaków przez promocję produkcji prosiąt i warchlaków krajowych:
 • promowanie zakupu polskich prosiąt/warchlaków poprzez likwidację stawki VAT na sprzedaż polskich prosiąt/warchlaków.(realizacja: MRIRW)
 • Promocja gospodarstw rodzinnych utrzymujących trzodę w cyklu zamkniętym.(realizacja: MRIRW)

 • Działania wspierające produkcję w cyklu otwartym.
 •  Zmiana w IRZ – zmiana zasady kolczykowania trzody chlewnej importowanej. Zwierzęta z importu powinny posiadać znakowanie kraju urodzenia i tak być ewidencjnowane aż do końca tuczu. (realizacja: MRIRW)
 •  Opodatkowanie tuczu nakładczego. (realizacja: MRIRW, Ministerstwo Finansów)


 • Wprowadzenie zmian w ustawach, które w znaczący sposób ułatwiłyby rozbudowę i budowę budynków inwentarskich.(realizacja: MRIRW, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)
 • Wprowadzenie definicji gospodarstwa rodzinnego prowadzącego chów i hodowlę trzody chlewnej do 210 DJP.(realizacja: MRIRW)
 •  Edukowanie gospodarstw rodzinnych oraz wsparcie w dostępie do nowoczesnej technologii.(realizacja: MRIRW)

 • Działania wpływające na przetwórstwo
 •  Nałożenie na sieci sklepów spożywczych/sklepy wielkopowierzchniowe ustawowego obowiązku sprzedaży co najmniej 30 proc. mięsa i przetworów mięsnych pochodzenia polskiego.(realizacja: MRIRW)
 •  Wprowadzenie i egzekwowanie obowiązku znakowania mięsa i produktów mięsnych zarówno pakowanych jak i sprzedawanych na wagę, oraz produktów przetworzonych, nazwą kraju pochodzenia, flagą kraju pochodzenia. Wprowadzenie bieżących kontroli czy w/w produkty są prawidłowo znakowane. (realizacja: MRIRW)
 • Za kraj pochodzenia w/w artykułów uznaje się kraj, w którym urodziły się zwierzęta z których pozyskane zostało mięso oraz składniki mięsne.
 • Znakiem produktu polskiego mogą zostać oznaczone przetworzone produkty spożywcze zawierające mięso tylko pochodzenia polskiego.
 • Wprowadzenie uregulowań prawnych umożliwiających skrócenie łańcucha żywnościowego pomiędzy gospodarstwem, a przetwórstwem. (realizacja: MRIRW)

 • Skuteczniejsza walka z ASF 
 •  Przywrócenie stanu populacji dzików w Polsce z roku 2000, czyli ok. 100 tys. osobników. (realizacja: Ministerstwo Środowiska)
 •  Wyznaczenie stref buforowych, w których limit odstrzału sanitarnego będzie zwiększony- polowania w tych pasach byłyby organizowane w kierunku do stref ASF. (realizacja: MRIRW, Ministerstwo Środowiska)
 •  W strefach ASF skuteczniejsze odstrzały dzików. (realizacja: Ministerstwo Środowiska)
 •   Wprowadzenie kar dla osób zakłócających polowania. (realizacja: Ministerstwo Środowiska)
 •  Dopuszczenie używania noktowizorów i termowizyjnych urządzeń optycznych podczas polowań w nocy na dziki, a także możliwość stosowania podczas polowań tłumików, pistoletów i rewolwerów. (realizacja: Ministerstwo Środowiska)
 •   Przekazanie kompetencji spraw łowieckich Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (realizacja: premier RP)
 •  Większy nadzór oraz wzmożenie kontroli nad importowanymi zbożami oraz ograniczenie importu zbóż z krajów objętych ASF-em. (realizacja: MRIRW)
 • Wprowadzenie zakazu importu do Polski żywych zwierząt/ tuczników ze stref objętych ASF. (realizacja: MRIRW)
 • Przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno – edukacyjnej dla obywateli RP odnośnie konieczności zmniejszenia populacji dzika oraz wpływu rozprzestrzenia się ASF na bezpieczeństwo żywnościowe kraju. (realizacja: MRIRW)

 • Poprawa efektywności działania Inspekcji Weterynarii/ Bioasekuracja 
 • Objęcie programem bioasekuracji zakładów paszowych. (realizacja: MRIRW)
 •  Wprowadzenie możliwości przemieszczania zwierząt w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym przed upływem 40 i 30 dni między siedzibami stad przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności (osobisty nadzór lekarzy weterynarii). (realizacja: MRIRW)
 • Możliwość wsparcia z PROW na budowę magazynów paszowych. (realizacja: MRIRW)
 • Zabezpieczenie większych środków w budżecie państwa na ciągłe nabory wniosków na dofinansowanie bioasekuracji. (realizacja: MRIRW)
 • Zabezpieczenie większych środków w budżecie państwa na likwidację skutków wystąpienia ognisk ASF. (realizacja: MRIRW)
 •  Zwiększone kontrole stanu zdrowotności żywych tuczników skierowanych do uboju oraz zwiększone kontrole jakości półtusz i wyrobów importowanych. (realizacja: MRIRW)
 • Wprowadzenie wymogów dla importowanych półtusz wieprzowych i żywca z krajów z poza Unii Europejskiej w postaci spełniania norm utrzymania dobrostanu tych zwierząt, a także egzekwowanie zakazu karmienia takich zwierząt paszami, które są zabronione w UE dla zachowania konkurencyjności naszych gospodarstw. (realizacja: MRIRW)
 • Zwiększenie zatrudnienia i podwyższenie wynagrodzenia dla inspektorów weterynaryjnych oraz wprowadzenie systemu pracy zmianowej umożliwiającej kontrole zakładów przez 24 h. (realizacja: MRIRW)

 •  Inne działania mające na celu poprawę sytuacji w branży trzody chlewnej:
 • Utworzenie polskiej giełdy, na podstawie której będą ustalone ceny skupu trzody chlewnej w Polsce, wprowadzenie cen minimalnych oraz walka z cenami dumpingowymi. (realizacja: MRIRW)
 •  Wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń produkcji zwierzęcej od chorób zakaźnych dotowanych przez państwo. (realizacja: MRIRW)
 • Wprowadzenie do PROW 2014 – 20 wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni, ubojni przez grupy rolników. Przygotowanie standardowego projektu lokalnej rzeźni zaakceptowanego przez właściwe służby. (realizacja: MRIRW)
 • Ograniczenie ustawowe importu mięsa stanowiącego rezerwy strategiczne. Firmy sprowadzające mrożone mięso starsze niż 12 m-cy powinny poinformować o tym odpowiednie służby, wprowadzono by też szczegółowe kontrole.(realizacja: MRIRW)
 • Zmiany w systemie IRZ wprowadzające status stada zawieszonego. Producenci, którzy zaprzestają produkcji trzody/bydła zgłaszają do ARiMR zawieszenie produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu ARiMR na bieżąco jest w stanie określić ile siedzib stad zwierząt funkcjonuje w Polsce.(realizacja: MRIRW)
1 z 4
Mocny głos trzodziarzy w MRiRW

Mocny głos trzodziarzy w MRiRW

2 z 4
Mocny głos trzodziarzy w MRiRW

Mocny głos trzodziarzy w MRiRW

3 z 4
Mocny głos trzodziarzy w MRiRW

Mocny głos trzodziarzy w MRiRW

4 z 4
Mocny głos trzodziarzy w MRiRW

Mocny głos trzodziarzy w MRiRW

Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)