Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Poldanor i Prime Food z zerowym śladem węglowym

Obrazek

Spółki Poldanor i Prime Food otrzymały certyfikat „Carbon Neutral Company” oznaczający, że w 2013 roku, w całym procesie produkcyjnym obu firm, emisja netto gazów cieplarnianych wyniosła 0 t CO2-e na 1 kg wyprodukowanego mięsa.

7 maja 2014, 11:38

Ślad węglowy (ang. Carbon Footprint) definiowany jest jako całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych wytworzonych w trakcie procesu produkcyjnego. Ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2-e) pozwala ocenić stopień ingerencji w środowisko spowodowany wytworzeniem danego produktu.

Certyfikat otrzymany przed Poldanor i Prime Food potwierdza, że cały proces produkcyjny w obu spółkach - od produkcji roślinnej i paszy, poprzez chów świń, produkcję biogazu do produkcji mięsa - przebiega w sposób kontrolowany i neutralny dla środowiska, a emisja netto gazów cieplarnianych wyniosła w 2013 roku 0 t CO2-e na 1 kg wyprodukowanego mięsa. Było to w dużej mierze możliwe, dzięki redukcji emisji gazów osiąganej przez osiem biogazowni Poldanor, które w całości zneutralizowały emisje związane z podstawową produkcją obu spółek.

Obecnie w branży mięsnej średni ślad węglowy kształtuje się na poziomie o 5,5 kg CO2-e/kg mięsa.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)