StoryEditor

Adiuwanty w ochronie roślin. Charakterystyka i dostępność na krajowym rynku

Adiuwanty to preparaty, których główną rolą jest poprawienie skuteczności zabiegów np. herbicydowych. Odpowiedni dobór wspomagacza zależny jest od substancji aktywnej zawartej w środku ochrony roślin. Jakie adiuwanty są dostępne na rynku i jak dobrać najlepszy preparat do konkretnego zabiegu chemicznego?
21.02.2023., 11:02h
Aby poprawić skuteczność działania środków ochrony roślin, warto zastosować adiuwanty jako dodatek do roztworu cieczy roboczej.

Czym są i jaki jest cel stosowania adiuwantów?

Adiuwant nazywany też wspomagaczem to preparat, który dodany do cieczy roboczej ma na celu zmodyfikowanie właściwości biologicznych substancji, a także zmiany parametrów fizykochemicznych cieczy użytkowej. Celem jest poprawienie skuteczności zabiegu, poszerzenie spektrum działania czy ograniczenie wpływów środowiskowych takich jak np. opad deszczu, wiatr czy nasłonecznienie na działanie substancji aktywnej.

Jak możemy podzielić adiuwanty?

Adiuwanty ze względu na sposób działania można podzielić na:
 • aktywujące,
 • modyfikujące.
Adiuwanty aktywujące mają na celu zwiększenie ilości substancji czynnej w miejscu jej działania, przez co poprawia się wnikanie preparatu w głąb struktury np. rośliny uprawnej.

Adiuwanty modyfikujące to takie, które ograniczają pienienie cieczy użytkowej, zwiewanie kropel, a także zapobiegają powstawaniu korozji na metalowych częściach opryskiwacza. Dodatkowo przyczyniają się do większej dokładności zabiegu.

Zobacz także: Środki ochrony roślin – co powinno się znaleźć na etykiecie?

Do pierwszej grupy, czyli adiuwantów aktywujących zaliczane są surfaktanty, czyli substancje czynne powierzchniowo, a także oleje mineralne, roślinne oraz ich pochodne. Surfaktanty obniżają napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej, a także wpływają na większą przyczepność kropli.

Wspomagacze olejowe możemy podzielić na oleje mineralne, w tej grupie głównie parafinowe, a także roślinne, jak rzepakowe i lniane oraz poddane procesowi estryfikacji oleje roślinne.

Adiuwanty mineralne, czyli sole mineralne, które oparte są na związkach azotowych, wykazują działanie i aktywujące i modyfikujące. Odgrywają one rolę kondycjonera wody, ze względu na swoje właściwości unieszkodliwiania antagonistycznych jonów, które występują w twardej wodzie.

Wspomagacze wielokomponentowe, to adiuwanty, które w swoim składzie zawierają kilka składników np. olej, nawóz i substancje antypieniące.

Jakie adiuwanty są dostępne na polskim rynku?

Poniżej przedstawiamy adiuwanty do różnych zadań dostępne aktualnie (luty 2023) na krajowym rynku wraz z ich charakterystyką i zakresem działania deklarowaną przez ich producentów w kartach charakterystyki produktu:


INTERMAG

 • STRETCH™ - adiuwant wzmacniający łuszczyny, strąki i kłosy w fazie dojrzałości zbiorczej. Ogranicza niekontrolowane osypywanie się nasion rzepaku i roślin strączkowych, a także do ogranicza porastanie ziaren zbóż w kłosach. Tworzy cienką, elastyczną powłokę na opryskanej, która umożliwia odparowanie wody z opryskanej powierzchni roślin i ogranicza przedostawanie się wilgoci do wewnątrz. STRETCH™ zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wnętrza kłosa i w pełni dojrzałych ziaren, co wpływa na ograniczenie aktywowania inicjujących porastanie.
 • FASTER® - adiuwant poprawiający właściwości roztworów stosowanych w zabiegach dokarmiania dolistnego i ochrony roślin. Posiada również właściwości antyspieniające, dzięki czemu istotnie zmniejsza ilość piany w zbiorniku opryskiwacza. Ułatwia nanoszenie, pokrycie i utrzymanie warstwy cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Wspomaga przyswajanie składników pokarmowych z nawozów dolistnych, a także zwiększa skuteczność substancji biologicznie czynnych zawartych w środkach ochrony roślin.
 • ADITENS™ MAX - adiuwant poprawiający właściwości roztworów stosowanych w zabiegach dokarmiania poza korzeniowego i ochrony roślin między innymi przez obniżenie napięcia powierzchniowego i kąta zwilżenia, co oznacza lepsze pokrycie opryskiwanej powierzchni i skutkuje podniesieniem efektywności wykonywanych zabiegów.
 • PROAQUA® TRIO to kondycjoner wody z właściwościami adiuwanta. Eliminuje negatywne właściwości twardej wody, obniża pH roztworu oraz zmniejsza napięcie powierzchniowe roztworów.


SMP AGRO

 • STYK - Uniwersalny adiuwant - surfaktant, przeznaczony do stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi. Zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych, a także podnosi skuteczność ś.o.r. oraz zmniejsza ich zmywalność przez deszcz czy rosę, obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej.
 • GLEBER - Adiuwant przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi. Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów, obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej, zwiększa koncentrację herbicydu w wierzchniej warstwie gleby, utrudniając przenikanie substancji aktywnych w głąb profilu glebowego, w wyniku czego poprawia skuteczność chwastobójczą herbicydów.
 • SPINER- Preparat ograniczający pękanie łuszczyn oraz porastanie ziaren w kłosach. Preparat przeznaczony do użycia w uprawie rzepaku, pszenicy i roślin strączkowych.
 • COVER -  Adiuwant donasienny poprawiający pokrycie i wybarwienie materiału siewnego.
 • PIANOX - Neutralny środek antypieniący, który likwiduję piane w roztworach cieczy roboczej.
 • FUNDIGO – to adiuwant przeznaczony do stosowania z fungicydami. Obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej, a także zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywana zabiegów opryskiwania oraz zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych.
 • Support-PH - Kondycjoner – adiuwant zmieniający parametry jakościowe cieczy opryskowej.
 • PROTECTOR - Adiuwant, którego zaletą jest optymalizacja kosztów związanych z użyciem substancji aktywnych przez skuteczne zapobieganie spływaniu podczas oprysków. Zwiększa również okres aktywności substancji, chroniąc przed zmywaniem deszczu i promieniami UV.
 • VAPORGARD - Tworzy na powierzchni roślin elastyczną powłokę, połączoną z naturalnym woskiem roślinnym, przez co zabezpiecza np. rozsady warzyw przed stresem wodnym powstającym podczas przesadzania.
 • NU FILM MAX - Zapobiega wnikaniu wody do łuszczyn, jednocześnie umożliwia oddychanie i transpirację, dzięki czemu nie powoduje pleśnienia nasion rzepaku w łuszczynach.
 • AS500 SL - Wspomaga działanie glifosatu, przez co można zmniejszyć dawkę glifosatu nawet o 30%. Zwiększa efektywność zwalczania chwastów szczególnie uciążliwych i odpornych.
 • WETCIT® NEO- Adiuwant o długotrwałym działaniu, który poprawia skuteczność działania insektycydów, fungicydów, herbicydów, regulatorów wzrostu roślin oraz nawozów.
 • Combi-protec®- Białkowy, płynny adiuwant, który zawiera wyciągi roślinne i cukry. Zwiększa skuteczność działania środków owadobójczych.
 • Cocana® - Adiuwant do stosowania pomocniczego w przypadku ciężkich infekcji mączniaka prawdziwego winorośli.
 • Dash® HC – Adiuwant, który zwiększa skuteczność stosowanych preparatów, obniża również pH i napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. Jest koncentratem do sporządzania mieszaniny z herbicydami.
 • Actirob 842 EC – Adiuwant, który posiada właściwości zwilżające, a także powlekające oraz poprawia zdolność przyklejania się środków ochrony do powierzchni liści roślin uprawnych.
 • Biopower 276,5 SL – Adiuwant przeznaczony do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin. Posiada właściwości zwilżające, powlekające oraz sprzyja lepszemu przyklejaniu się środka ochrony do liścia rośliny.
 • MERO 842 EC - Preparat wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin, do których zaleca się dodawanie adiuwantów.


AGRIGENT

 • Agrigent Active 5 – Optymalizuje parametry wody do oprysków, przez zakwaszenie cieczy i regulacje twardości wody. Zapobiega zapychaniu dysz opryskiwacza.
 • Agrigent Prolonger – Zmniejsza ryzyko zmycia cieczy przez deszcz, a także redukuje odbijanie kropel i wspomaga wnikanie substancji w roślinę.
 • Agrigent Flipper – Wspomaga dokładne pokrycie rośliny cieczą roboczą oraz obniża napięcie powierzchniowe.
 • Agrigent Defoma – Likwiduje pianę w cieczy opryskowej.
 • Agrigent Hiperion – Wspomaga zwilżanie i zwiększa przyczepność cieczy użytkowej m.in. przez obniżenie jej napięcia powierzchniowego;
 • Agrigent Fantastick – służy do sklejania łuszczyn.
 • Agrigent Remix – adiuwant z przeznaczeniem do herbicydów doglebowych.
 • Agrigent Amigo – adiuwant do herbicydów nalistnych, obniża napięcie powierzchniowe cieczy, ma poprawiać przyleganie cieczy do liści i zwiększać skuteczność preparatów w czasie niekorzystnych warunków pogodowych.

INNVIGO

 • SILITOP – Preparat zwilżający, który zwiększa przyczepność i znacząco poprawia wnikanie pestycydów w głąb rośliny. Zawiera modyfikowany polieterem trisiloksan oraz niejonowy zwilżacz. Zalecany jest to użycia z herbicydami m.in. opartymi na glifosacie, z grupy sulfonylomoczników i opartych o sole słabych kwasów. Można używać z fungicydami i insektycydami oraz nawozami dolistnymi.

 • Atpolan Kukurydza - to adiuwant o wielokierunkowym działaniu stworzony do zabiegów herbicydowych wykonywanych po wschodach kukurydzy. Jak działa Atpolan Kukurydza: zmniejsza twardość wody, zapewnia całkowitą rozpuszczalność herbicydów, ułatwia zatrzymywanie się (retencję) kropel cieczy roboczej na powierzchni chwastów (ważne dla herbicydów o działaniu nalistnym!), gwarantuje zwilżenie powierzchni chwastów w optymalnym stopniu, wydłuża czas parowania kropel, jednocześnie wydłużając czas występowania warunków optymalnych dla wnikania herbicydów do tkanek liściowych, umożliwia aktywne wnikanie do komórek roślinnych, aktywuje pompę protonową.
 • Ento Maxx pH- PREMIUM - Adiuwant wielofunkcyjny do insektycydów kontaktowych oraz systemicznych stosowanych w ochronie upraw rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Nowa formulacja o zwiększonej skuteczności działania. W pełni bezpieczne dla pszczół, utrzymuje pH cieczy opryskowej na poziomie zapobiegającym rozkładowi hydrolitycznemu substancji aktywnych insektycydów (obniżenie pH cieczy opryskowej do ok. 5,3-5,9 w zależności od dawki adiuwanta, rodzaju insektycydu i jakości wody), obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, ogranicza znoszenie kropel opryskowych poza teren chroniony, zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia roślin wrażliwych na sąsiadujących plantacjach oraz ryzyko skażenia środowiska, ogranicza szybkie wysychanie kropel opryskowych i krystalizacji insektycydów na opryskiwanej powierzchni.
 • Lewar pH- Fungi PREMIUM - Adiuwant wielofunkcyjny do fungicydów mający właściwości aktywujące i modyfikujące. Nowa formulacja o zwiększonej skuteczności działania. W pełni bezpieczne dla pszczół, zakwasza ciecz opryskową do poziomu zapobiegającego rozkładowi hydrolitycznemu stosowanych fungicydów – obniża pH cieczy opryskowej do ok. 3,5-4,5 w zależności od stosowanej dawki adiuwanta, rodzaju fungicydu i jakości wody użytej do sporządzania cieczy opryskowej, likwiduje ujemne oddziaływanie związków mineralnych zawartych w wodach twardych, głównie kationów wapnia i magnezu a także jonów żelaza i sodu na aktywność fungicydów, obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, zwiększa retencję (zatrzymanie) kropel cieczy opryskowej na powierzchni, zmniejsza zmywanie fungicydów przez opady deszczu i obfitą rosę, zapobiega szybkiemu wysychaniu kropel.
 • Atpolan Soil Maxx PREMIUM - Adiuwant wielofunkcyjny do agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Nowa formulacja o zwiększonej skuteczności działania. W pełni bezpieczne dla pszczół, zapewnia optymalne rozmieszczenie i utrzymanie substancji aktywnej herbicydów stosowanych doglebowo w strefie kiełkowania nasion chwastów (0-5 cm), zwiększa rozpuszczalność agrochemikaliów stosowanych doglebowo, szczególnie herbicydów, zapewnia lepszy kontakt herbicydów z cząsteczkami glebowymi, penetrację gruzełków i ułatwione pobranie przez chwasty, ogranicza przemieszczanie agrochemikaliów, ogranicza fitotoksyczność w stosunku do roślin uprawnych, ogranicza znoszenie kropel opryskowych poza teren chroniony, gwarantuje wysoką skuteczność i stabilne działanie agrochemikaliów w zmiennych warunkach.
 • Atpolan BIO 80 EC PREMIUM - Adiuwant wielofunkcyjny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodno-olejowej, przeznaczony do stosowania ze środkami chwastobójczymi o działaniu dolistnym. Nowa formulacja o zwiększonej skuteczności działania. W pełni bezpieczne dla pszczół, gwarantuje wysoką skuteczność i stabilne działanie herbicydów w zmiennych warunkach oraz pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek, podnosi pH cieczy opryskowej, obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, rozpuszcza wosk kutikularny, ogranicza znoszenie kropel opryskowych poza teren chroniony, zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia roślin wrażliwych na sąsiadujących plantacjach oraz ryzyko skażenia środowiska.
 • Atpolan 81 EC PREMIUM - Adiuwant wielofunkcyjny przeznaczony do stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych. Nowa formulacja o zwiększonej skuteczności działania. W pełni bezpieczne dla pszczół zwiększa skuteczność działania środków chwastobójczych, co pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek, obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, rozpuszcza wosk kutikularny na powierzchni roślin, ogranicza znoszenie kropel opryskowych, zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia roślin wrażliwych na sąsiadujących plantacjach oraz ryzyko skażenia środowiska, nawet w dalekiej odległości od miejsca aplikacji, zmniejsza zmywanie stosowanych środków ochrony przez opady deszczu i obfitą rosę, gwarantuje wysoką skuteczność i stabilne działanie herbicydów w zmiennych warunkach.
 • Atpolan Soil Maxx - to jedyny na rynku przebadany, wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Zawiera w swym składzie wysoko rafinowany olej mineralny jako sticker oraz ester metylowy oleju roślinnego aktywujący działanie agrochemikaliów.
 • Atpolan Bio 80EC - Wielofunkcyjny adiuwant do herbicydów wymagających dodatku adiuwanta olejowego, a szczególnie do aktywacji herbicydów sulfonylomocznikowych.

opr. Bernat Patrycja na podst. wir/ inf. ze stron wymienionych wyżej firm. 
Fot. arch. TAP 
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 00:04