Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Austria zakazuje stosowania glifosatu

Obrazek

Rada Narodowa – izba niższa austriackiego parlamentu – uchwaliła wczoraj ustawę o zakazie stosowania w tym kraju środków chwastobójczych zawierających kontrowersyjną s.cz. – glifosat, występującą m.in. w totalnym herbicydzie – Roundup. Substancja ta budzi od wielu już lat spory nie tylko w UE, m.in. z powodu występujących na jej temat skrajnych opinii, wydanych przez niektóre międzynarodowe organizacje.

Janusz Biernacki3 lipca 2019, 15:51
W marcu 2015 r. podległa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uznała, że pestycyd ten jest prawdopodobnie szkodliwy i rakotwórczy dla ludzi. Z kolei Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznały, że nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie tych zarzutów.

Niższa izba parlamentu Austrii, jako pierwszy kraj w UE, przyjęła ustawę, która wprowadziła zakaz stosowania glifosatu, choć rząd Austriackiej Partii Ludowej był temu przeciwny. Jest to jednak mniejszościowy organ, więc opozycji z łatwością udało się przegłosować od dawna konsultowaną w tym kraju decyzję.

Warto mieć także na uwadze fakt, że austriacki zakaz będzie konfliktowy w odniesieniu do obowiązujących obecnie w UE przepisów. W 2017 r. Bruksela dopuściła bowiem ten herbicyd do użytkowania przez pięć kolejnych lat, czyli do 2022 r. Decyzja ta bazowała na korzystnych dla tego preparatu opiniach. Z kolei firma Bayer komentuje decyzję austriackiego organu jako: sprzeczną z obszernym wynikom naukowym na temat.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)