StoryEditor

Dobra zmiana w pomocy suszowej!

Będzie można uwzględniać tylko straty w produkcji polowej. Takie podejście umożliwia znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów.
08.08.2018., 11:08h


3 sierpnia br. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, które określa zasady przyznawania państwowej pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę i powodzie, które w lipcu nawiedziły niektóre regiony kraju (DzU. z 2018, poz. 1483). Są w nim dokładnie opisane zasady wg których ARiMR będzie udzielać rolnikom pomocy. Będzie ona przysługiwała producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi powstałe w danej uprawie obejmują co najmniej 30% danej uprawy w gospodarstwie (a nie 70% jak zakładał pierwszy projekt).

Pomoc będzie przysługiwała poza limitem de minimis, jeżeli oszacowane w gospodarstwie straty wynoszą przynajmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Jeżeli oszacowane w gospodarstwie straty nie przekraczają 30% średniej rocznej produkcji, pomoc będzie przyznawana w formule de minimis.

Jednak najważniejszą zmianą jest możliwość uwzględnienia strat tylko z produkcji roślinnej. Jak wyjaśnia resort rolnictwa w przypadku, gdy w protokole wyliczony poziom strat jest niższy niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o pomoc do powierzchni upraw o uwzględnienie strat wyłącznie w produkcji roślinnej.

Niestety nadal nie są znane propozycje stawek pomocy do powierzchni poszczególnych upraw.
gi
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 18:12