Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Dobra zmiana w pomocy suszowej!

Obrazek

Będzie można uwzględniać tylko straty w produkcji polowej. Takie podejście umożliwia znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów.

Grzegorz Ignaczewski9 sierpnia 2018, 11:57


3 sierpnia br. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, które określa zasady przyznawania państwowej pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę i powodzie, które w lipcu nawiedziły niektóre regiony kraju (DzU. z 2018, poz. 1483). Są w nim dokładnie opisane zasady wg których ARiMR będzie udzielać rolnikom pomocy. Będzie ona przysługiwała producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi powstałe w danej uprawie obejmują co najmniej 30% danej uprawy w gospodarstwie (a nie 70% jak zakładał pierwszy projekt).

Pomoc będzie przysługiwała poza limitem de minimis, jeżeli oszacowane w gospodarstwie straty wynoszą przynajmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Jeżeli oszacowane w gospodarstwie straty nie przekraczają 30% średniej rocznej produkcji, pomoc będzie przyznawana w formule de minimis.

Jednak najważniejszą zmianą jest możliwość uwzględnienia strat tylko z produkcji roślinnej. Jak wyjaśnia resort rolnictwa w przypadku, gdy w protokole wyliczony poziom strat jest niższy niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o pomoc do powierzchni upraw o uwzględnienie strat wyłącznie w produkcji roślinnej.

Niestety nadal nie są znane propozycje stawek pomocy do powierzchni poszczególnych upraw.
gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)