Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Firma Eskimos rozpoczyna interwencyjny skup jabłek

Firma Eskimos zakończyła etap przygotowań i rozpoczyna akcję kontraktowania i skupu jabłek przemysłowych. Sadownikom zostały już przedstawione wzory umów kontraktacyjnych. Spółka ma już także kredyty, który umożliwi zdjęcie nadwyżek owoców z rynku.

wk15 października 2018, 10:06
W umowie kontraktacyjnej określono harmonogram dostaw do końca grudnia 2018 r. z podziałem na miesiące oraz określono wymagania jakościowe dla owoców. W umowie Eskimos zobowiązał się płacić za owoce następujące ceny:
  • 0,25zł/ netto /kg jabłek dostarczonych w październiku 2018 r.
  • 0,26 zł/netto kg jabłek dostarczonych w listopadzie 2018 r.
  • 0.28 zł/netto/ kg jabłek dostarczonych w grudniu 2018 r.

Płatność za jabłka zostanie zapłacono w terminie 10 dni od daty dostawy każdej partii produktu, ale jednocześnie kupujący zapłaci producentowi zaliczkę w wysokości 30% wartości dostaw.

Eskimos podał już listę ponad 100 punktów skupów, do których sadownicy będą mogli odstawiać jabłka w województwach: łódzkim, lubelskim, mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim, kujawsko–pomorskim, podkarpackim oraz wielkopolskim. „Lista ta będzie modyfikowana odpowiednio do potrzeb, stąd też prosimy o zgłaszanie potrzeb z rejonów gdzie są one zbyt odległe od gospodarstw lub jest ich za mało” – napisano w komunikacie skierowanym do sadowników.

Zdaniem Zarządu oznacza to, że spółka zakończyła fazę przygotowań do skupu, który teraz może w końcu ruszyć. – Jednocześnie wejdziemy w fazę realizacji skupu i przerobu jabłka, która pozwoli wykonać zobowiązanie zdjęcia z rynku jego nadwyżki. Bardzo prosimy o optymistyczne podejście, gdyż tylko w takiej atmosferze nasz wspólny sukces da nam należną satysfakcję – napisano komunikacie firmy Eskimos.   wkPrzewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ