StoryEditor

Ile pestycydów kupują europejscy rolnicy?

W latach 2011–2020 sprzedaż pestycydów w UE utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie, jednak pojawiły się spore różnice między krajami członkowskimi. Całkowita wielkość sprzedaży rocznej wahała się w okolicach 350 000 ton – informuje Komisja Europejska na podstawie danych Eurostat.
06.05.2022., 10:05h

Pod względem sprzedanych pestycydów najwyższe wolumeny sprzedaży w 2020 r. dotyczyły:

  • „środków grzybobójczych i bakteriobójczych” (43% całości),
  • „herbicydów i środków do zwalczania mchu” (35%)
  • „insektycydów i akarycydów” (14%).

W 2020 r. fungicydy nieorganiczne (zawierające związki miedzi, siarkę nieorganiczną i inne fungicydy nieorganiczne, z których wiele jest dozwolonych w rolnictwie ekologicznym) stanowiły nieco ponad połowę (57%) „środków grzybobójczych i bakteriobójczych” sprzedawanych w UE.

Kto sprzedaje najwięcej?

Cztery państwa członkowskie Unii Europejskiej (Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy) – również główni producenci rolni w UE – odnotowały najwyższy wolumen sprzedaży w większości głównych grup.

16 państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane dla wszystkich głównych grup, odnotowało łączny 7% spadek pestycydów sprzedanych w 2020 r. (233 509 ton) w porównaniu z 2011 r. (251 868 ton). Nieco ponad dwie trzecie (67%) całkowitej sprzedaży pestycydów w UE w 2020 r. pochodziło z tych 16 krajów.

Trend spadkowy?

W latach 2011–2020 11 z 16 państw członkowskich dysponujących dostępnymi danymi odnotowało niższą sprzedaż pestycydów. Największy spadek odnotowano w Czechach (-38%). Portugalia, Dania, Rumunia, Belgia i Irlandia również zgłosiły sprzedaż, która w 2020 r. była o co najmniej 20% niższa niż w 2011 r.

 

Z kolei znacznie wyższą sprzedaż pestycydów w 2020 r. wobec 2011 odnotowały Austria (+61%) i Łotwa (+77%).

Zielony Ład a środki ochrony roślin

Dokumenty programowe Europejskiego Zielonego Ładu zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%. Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko.

Jeszcze w miesiącach wakacyjnych Komisja Europejska powinna przedstawić swoją propozycję zmian w dyrektywie na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUD). Bruksela przewiduje także wprowadzić centralny rejestr dokumentacji wszystkich aplikacji środków ochrony roślin.

wk
fot. envatoelements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 12:12