Reklama zniknie za 11 sekund

Klimat zmienia rolnictwo

Obrazek

Obserwując ostatnie sezony wegetacyjne, a szczególnie tegoroczny, niemal każdy zauważył lub odczuł na własnej skórze zachodzące zmiany klimatu. Rolnicy muszą dostosować się do nich w pierwszej kolejności.

Janusz Biernacki17 grudnia 2018, 07:30
Klimat, poprzez pogodę w kolejnych porach roku, długość czy wczesność wegetacji, wielkość i rozkład opadów, a zwłaszcza temperaturę wpływa znacząco na produkcję rolniczą i ma charakter oddziaływania wieloletniego. Zagadnienia te omawiał na III Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu dr Eberhard Faust, kierownik badań ryzyka zmian klimatycznych Munich RE.

Dla całego sektora rolniczego ważny jest kierunek i tempo tych zmian, zwłaszcza w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat – podkreślił prelegent.
Elementem, który dobitnie świadczy o zmianach klimatycznych jest podnoszenie się średniej temperatury na Ziemi. Od czasów sprzed rewolucji przemysłowej XIX w. średnia temperatura globu wzrosła o ok. 1°C. Natomiast w Warszawie od 1981 do 2086 r. obserwuje się i prognozuje stały jej wzrost, zwłaszcza w sytuacji dalszego utrzymywania się wysokiej emisji gazów cieplarnianych…

Więcej nt. zmian klimatycznych: ocieplania się Ziemi, przymrozków, zasięgu i skutkach suszy oraz ich wpływu na rolnictwo przeczytasz w artykule wydania 01/2019 „top agrar Polska” na str. 60–63. Gorąco polecam ten profesjonalny i perspektywiczny materiał, zwłaszcza dla naszego kontynentu, w tym wiele szczegółowych odniesień dla Polski.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)