StoryEditor

Klimat zmienia rolnictwo

Obserwując ostatnie sezony wegetacyjne, a szczególnie tegoroczny, niemal każdy zauważył lub odczuł na własnej skórze zachodzące zmiany klimatu. Rolnicy muszą dostosować się do nich w pierwszej kolejności.
14.12.2018., 12:12h
Klimat, poprzez pogodę w kolejnych porach roku, długość czy wczesność wegetacji, wielkość i rozkład opadów, a zwłaszcza temperaturę wpływa znacząco na produkcję rolniczą i ma charakter oddziaływania wieloletniego. Zagadnienia te omawiał na III Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu dr Eberhard Faust, kierownik badań ryzyka zmian klimatycznych Munich RE.

Dla całego sektora rolniczego ważny jest kierunek i tempo tych zmian, zwłaszcza w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat – podkreślił prelegent.
Elementem, który dobitnie świadczy o zmianach klimatycznych jest podnoszenie się średniej temperatury na Ziemi. Od czasów sprzed rewolucji przemysłowej XIX w. średnia temperatura globu wzrosła o ok. 1°C. Natomiast w Warszawie od 1981 do 2086 r. obserwuje się i prognozuje stały jej wzrost, zwłaszcza w sytuacji dalszego utrzymywania się wysokiej emisji gazów cieplarnianych…

Więcej nt. zmian klimatycznych: ocieplania się Ziemi, przymrozków, zasięgu i skutkach suszy oraz ich wpływu na rolnictwo przeczytasz w artykule wydania 01/2019 „top agrar Polska” na str. 60–63. Gorąco polecam ten profesjonalny i perspektywiczny materiał, zwłaszcza dla naszego kontynentu, w tym wiele szczegółowych odniesień dla Polski.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 02:33