StoryEditor

Lista Odmian Zalecanych dla soi

Centralny Ośrodek Badana Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej k. Środy Wielkopolskiej prowadzi w kraju statutowe badania oceny odmian. 
04.11.2016., 14:11h

Jednym z jej etapów jest cykl doświadczeń PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego). Na podstawie jego wyników sporządza się m.in. LOZ – Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie poszczególnych województw.

Baza LOZ obejmuje większość doświadczeń zbożowych, rzepak, ziemniaki i rośliny strączkowe. W ostatniej grupie po raz pierwszy stworzono w tym roku LOZ dla soi w województwach opolskim i podkarpackim.
W województwie opolskim zalecanymi do uprawy są odmiany:

  • Aldana
  • Mavka
  • Lisabon (CCA).

W województwie podlaskim:

  • Aldana
  • Mavka.

Warunkiem utworzenia tej specjalistycznej listy jest m.in. coroczne prowadzenie na terenie województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO w danym gatunku oraz publikowanie ich wyników.

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 23:03