StoryEditor

Ochrona roślin przed agrofagami – PIORiN będzie miał nowe stawki opłat

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed agrofagami.
19.05.2020., 12:05h
Rozporządzenie określa stawki opłat, które PIORiN będzie pobierać z tytułu wykonywania kontroli urzędowych, innych czynności urzędowych oraz świadczenia usług w zakresie działań mających służyć ochronie roślin przed agrofagami.

Szczegółowy wykaz opłat wprowadzanych w drodze tego rozporządzenia jest zawarty w załącznikach nr 1 i 2.

„Podstawowa zmiana wprowadzana projektowanym rozporządzeniem w porównaniu z rozwiązaniami dotychczasowymi polega na uzależnieniu stawek opłat pobieranych przez PIORiN od czasu pracy. Wyjątek od tej reguły stanowią czynności laboratoryjne. W ich przypadku czas wykonywania poszczególnych czynności wynika z procedur diagnostycznych. W przypadku pozostałych czynności – jak oceny wizualnej, pobierania próbek, kontroli dokumentów – proponuje się, aby stawka opłaty wynosiła 55 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole urzędowe, wykonującej inne czynności urzędowe lub świadczącej usługi. Jest to uśredniony czas pracy inspektora, który w zależności od wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa kształtuje się na poziomie od 46,76 zł/osobę/godzinę do 61,01 zł/osobę/godzinę.Czas wykonywania podobnych czynności może być bowiem inny, w zależności od szeregu okoliczności niezależnych od osoby przeprowadzającej te czynności. Wpływ na to mogą mieć działania podmiotu – jak przygotowanie partii lub przesyłki roślin do kontroli, czy też przygotowanie dokumentów. Wpływ na czas wykonywania danej czynności mogą mieć także czynniki czysto obiektywne – np. na czasochłonność pobierania próbek gleby z pola może mieć wpływ rodzaj gleby (gleba piaszczysta, zwięzła) czy też czas wykonania kontroli (pole przed uprawą roślin, pole w trakcie wegetacji roślin, rżysko po zbiorze roślin).Przyjęte rozwiązanie w sposób bardziej obiektywny niż dotychczasowa praktyka odzwierciedli faktyczne koszty danej czynności, za którą pobierana jest opłata” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Zobacz projekt rozporządzenia.
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 12:14