Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza 2019: Straty wynoszą już 3 mld zł i stale rosną!

Obrazek

Susza pogłębia się w całym kraju, a straty przekroczyły już 3 mld zł i rosną. Rząd obiecuje pomoc i wypłatę rekompensat. W pierwszej kolejności pieniądze otrzymają najbardziej poszkodowani rolnicy. 

wk3 września 2019, 14:13
O wyjaśnienia w sprawie suszy poprosili ministerstwo rolnictwa senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z przesłanej informacji wynika, że susza rolnicza w Polsce występuje we wszystkich monitorowanych uprawach, wśród upraw:

 • rzepaku i rzepiku,
 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych,
 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • drzew owocowych,
 • warzyw gruntowych,
 • tytoniu,
 • buraka cukrowego,
 • ziemniaka i chmielu.

Największe zagrożenie suszą rolniczą w Polsce występuje wśród kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę. Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw zbóż jarych i zbóż ozimych, którą notowano we wszystkich województwach.

Gminna komisje jeszcze szacują

Straty w uprawach rolnych są szacowane przez 1889 powołanych do tego celu przez wojewodów komisji, które działają w 1638 gminach. Według danych na dzień 28 sierpnia w 187 979 gospodarstwach rolnych oszacowano na powierzchni 2 916,8 tys. ha UR straty spowodowane przez suszę na kwotę 3 068 442 tys. zł.

- Prace komisji nadal są prowadzone. Zatem powyższa kwota strat ulegnie znaczącemu zwiększeniu. Komisje szacujące straty pracują praktycznie w ¾ gmin w kraju. Procedura jest niezmieniona. Komisja jest powoływana na wniosek samorządu lokalnego przez wojewodę, który zatwierdza protokoły z szacunkami strat. Na podstawie programu przyjętego przez rząd na ostatnim posiedzeniu zostanie przekazana pomoc suszowa. Nabór będzie tradycyjnie realizowała ARiMR. Tak jak w roku poprzednim w pierwszej kolejności będziemy wypłacać pomoc dla rolników najbardziej poszkodowanych, czyli tych ze stratami sięgającymi 70% - tłumaczył w Senacie wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, który dodał, że rząd spodziewa się negatywnych skutków suszy w uprawach buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu. 

Skala pomocy suszowej dla rolników

Skala pomocy dla rolników będzie podobna jak rok temu. Straty powyżej 70% to pomoc 1000 zł na hektar, ale jeżeli przynajmniej połowa uprawy nie była ubezpieczona to 500 zł/ha. W przypadku strat między 30% a 70% stawka pomocy to 500 zł, ale jeżeli przynajmniej połowa upraw nie była ubezpieczona to 250 zł/ha. Na uruchomienie tej pomoc nie będzie potrzebna zgoda Brukseli.

- Program nie podlega dodatkowej notyfikacji, gdyż jest to program zgłoszony do Komisji Europejskiej. I obowiązuje do końca bieżącej perspektywy finansowej, czyli w latach 2014-2020 - dodał wiceminister rolnictwa.


STOP SUSZY

Jednocześnie rząd przygotował program „Stop suszy”, który jest wart 14 mld zł. Ruszy od następnego roku i będzie trwał 7 lat.

- Jest to program, który ma nauczyć jak magazynować wodę, aby nie było takich sytuacji jak w roku bieżącym, że mamy tej wody za dużo, a za trzy tygodnie następuje efekt suszy, bo ta woda spływa do Bałtyku - wyjaśnił R. Romanowski.

Jeszcze w tym roku ARiMR rozpocznie nabór wniosków na urządzenia nawadniające, czyli budowę małych zbiorników retencyjnych. Wartość tego działania to 400 mln zł. A każdy z beneficjentów będzie mógł skorzystać z kwoty 100 tys. zł (refinansowane koszty kwalifikowane to 50%, a dla młodych rolników 60%). W ramach tego obszaru wsparcia rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające na:
 • wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych lub powierzchniowych), 
 • modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej (ewentualnie z modernizacją ujęcia wody),
 • modernizacji instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę.

W ramach inwestycji w nawadnianie musi być zainstalowany system pomiaru wody (jeżeli dotychczas nie był zainstalowany), umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)