StoryEditor

Susza w 5 województwach, w 4 uprawach

W 13. okresie raportowania susza rolnicza występuje w Polsce w 5 województwach, na 4 uprawach. Dotyczy, m.in. nowych zasiewów rzepaku i rzepiku. Zmniejszył się natomiast jej zasięg w uprawach ziemniaka, kukurydzy na ziarno i kiszonkę.
27.09.2022., 10:09h
W 13. okresie raportowania susza rolnicza występuje w Polsce w 5 województwach, na 4 uprawach. Dotyczy, m.in. nowych zasiewów rzepaku i rzepiku. Zmniejszył się natomiast jej zasięg w uprawach ziemniaka, kukurydzy na ziarno i kiszonkę.
W 13. okresie raportowania, tj. od 21 lipca do 20 września 2022 r. największy deficyt wody notowano na terenie wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, na Pobrzeżu Słowińskim, w środkowej części Pojezierza Pomorskiego oraz na Pojezierzu Wielkopolskim, do –159 mm. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynoszą od 0 do –119 mm. W niektórych rejonach notowano natomiast dodatnie wartości KBW.
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w 13. okresie raportowania IUNG – PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terenie 5 województw, w 4 monitorowanych uprawach, tj.:
  • rzepaku i rzepiku (nowe zasiewy),
  • ziemniaka,
  • kukurydzy na kiszonkę,
  • kukurydzy na ziarno.
Największy zasięg suszy odnotowano w nowych zasiewach rzepaku i rzepiku ozimego. Wystąpiła w 92 gminach, na obszarze 0,47% gruntów ornych kraju. Na plantacjach ziemniaka zjawisko wystąpiło w 48 gminach, w uprawach kukurydzy na kiszonkę w 4 gminach a w kukurydzy na ziarno w 1 (patrz mapa).
Zasięg maksymalny
Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie systemu monitoringu suszy rolniczej (SMSR): www.susza.iung.pulawy.pl, w zakładce: mapy zagrożenia suszą\wybierz uprawę\wybierz okres – należy wybrać zasięg maksymalny, z którego wynika pełna informacja o suszy i jest on najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej.
Tegoroczne warunki pogodowe sprawiły, że w Polsce wystąpił duży deficyt wody, powodujący suszę we wszystkich monitorowanych roślinach uprawnych.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 09:36