Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza we wszystkich województwach

Obrazek

W piątym okresie raportowania, tj. od 1 maja do 30 czerwca 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) wynosiła –137 mm, zmniejszyła się o 29 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 IV-20 VI).

Janusz Biernacki7 lipca 2022, 11:23
Według 5. raportu IUNG o stanie suszy w Polsce deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się i występował w całym kraju. Największy notowano na terenie Kotliny Sandomierskiej do –229 mm. Bardzo duży na Polesiu Lubelskim, Wyżynie Lubelskiej oraz na Nizinie Śląskiej do –219 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wody notowano na Nizinie Wielkopolskiej, w południowej części Niziny Podlaskiej, we wschodniej części Pogórza Karpackiego do –189 mm. Duży deficyt wody wystąpił również na Pojezierzu Wielkopolskim i Pomorskim oraz na Pobrzeżu Słowińskim do –179 mm (patrz mapa).
W tej sytuacji IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terenie wszystkich województw kraju, w 12 uprawach:
 • zbóż jarych,
 • rzepaku i rzepiku,
 • krzewów owocowych,
 • zbóż ozimych,
 • roślin strączkowych,
 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • truskawek,
 • tytoniu.
 • warzyw gruntowych,
 • drzew owocowych,
 • chmielu.
Największy zasięg suszy rolniczej, podobnie jak w poprzednich okresach, występował wśród upraw zbóż jarych, którą odnotowano w 1680 gminach na obszarze 23,5% gruntów ornych kraju. W tym czasie susza wystąpiła także w uprawach rzepaku i rzepiku, w 1678 gminach, zbóż ozimych (w 1279 gminach), czy roślin strączkowych (w 1022 gminach). W kukurydzy na ziarno i kiszonkę zjawisko odnotowano w 1014 gminach kraju.
W piątym raporcie groźny był także proces ewapotranspiracji, który wyniósł średnio 3,8 mm/dzień, co także zwiększyło deficyt wody zwłaszcza w południowozachodniej i wschodniej Polsce. Od wiosny do znacznych niedoborów wody dla upraw polowych oraz strat plonów we wszystkich województwach przyczyniły się także skumulowane zjawiska, tj.:
 • wysokie usłonecznienie w III dekadzie marca, I i II dekadzie maja oraz III dekadzie czerwca,
 • duża prędkość wiatru w I dekadzie kwietnia oraz III dekadzie maja,
 • niska wilgotność powietrza w III dekadzie marca, I i II dekadzie maja oraz III dekadzie czerwca,
 • wysoka temperatura powietrza, zwłaszcza w czerwcu,
 • małe opady atmosferyczne w II dekadzie marca, III dekadzie kwietnia, I i II dekadzie maja oraz III dekadzie czerwca.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)