StoryEditor

XXI Konferencja naukowa PIN

Nasiennictwo i hodowla roślin to dwa, bardzo blisko spokrewnione działy pod względem naukowym i praktycznym. Instytucją spinającą ich działalność jest Polska Izba Nasienna, która organizuje, m.in. cykliczne spotkania swoich udziałowców.
27.04.2017., 15:04h

W Luboniu k. Poznania 26. kwietnia odbyła się XXI Konferencja naukowa PIN, a jej temat przewodni to: „Przyszłość polskiej hodowli roślin i nasiennictwa”.
Przedstawiciel MRiRW, Departamentu Hodowli i ochrony roślin p. Bogusław Rzeźnicki w referacie nt. „Strategii dla polskiej hodowli i nasiennictwa” podkreślił znaczenie polskiej hodowli dla praktyki, w tym zapewnienie odmian przydatnych dla naszych warunków środowiskowych, czy utrzymanie racjonalnych cen nasion przy bardzo dużej presji hodowli zagranicznych. Odniósł się także do przyjętego 14. lutego przez nasz rząd dokumentu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Wskazuje on kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. W sferze hodowli jest on obecnie dedykowany tylko jednostkom państwowym, nie wyklucza się jednak jego rozszerzenie na dalszych etapach o firmy nasienne.
Profesor Edward Gacek, dyrektor COBORU, przedstawił natomiast znaczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla polskiego rolnictwa. Jego zdaniem i w opiniach wielu zagranicznych przedstawicieli z tej branży, działalność ta w Polsce nie ma sobie równych, nie tylko w skali Europy. Zwrócił też uwagę na dużą aktywność firm nasiennych w soi, niestety prym w tym gatunku wiodą hodowle zagraniczne. W ub.r. zarejestrowano 6 nowych jej odmian, z czego tylko jedna pochodziła z krajowej hodowli DANKO. Zdaniem profesora, postęp w rolnictwie będzie odbywał się głównie dzięki postępowi biologicznemu, a nie poprzez nawozy, technikę czy środki ochrony roślin.
Argumenty na rzecz rozwoju kraju poprzez osiągnięcia hodowli, a ostatecznie całego rolnictwa przedstawił także prof. Edward Arseniuk – dyrektor IHAR – PIB w Radzikowie. Jednym z nich jest teza, że dzięki postępowi hodowlanemu można zaoszczędzić znaczne ilości gruntów rolnych. Bez tych osiągnięć Europa potrzebowałaby dodatkowych 19 mln ha na wyprodukowanie tej samej ilości żywności. Przekształcenie tak dużego areału na naszym kontynencie mogłoby natomiast zaburzyć jego ekosystem. Ponieważ są znaczne różnice w plonach osiąganych w doświadczeniach i przez praktyków, można jeszcze dużo osiągnąć w tej dziedzinie przez wdrażanie postępu biologicznego do praktyki.
Na XXI Konferencji PIN odznaczono także naukowców i zasłużonych pracowników w dziedzinie nasiennictwa i hodowli roślin. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Karol Wojciech Duczmal, pierwszy, wieloletni prezes Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu (patrz foto.). Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznano dr. Zdzisławowi Paszkiewiczowi, prezesowi Poznańskiej Hodowli Roślin w Tulcach (patrz foto). Jerzemu Teledze, jednemu z inicjatorów i założycieli PIN wręczono natomiast honorową statuetkę tej instytucji.

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 16:57