StoryEditor

Zbyt ambitny cel strategii „Od pola do stołu”?

Trzynaście europejskich organizacji rolniczych – partnerów okrągłego stołu łańcucha rolno-spożywczego dotyczącego ochrony roślin – we wspólnym liście przestrzega przed zbyt pochopnymi decyzjami dotyczącymi realizacji celów strategii „Od pola do stołu”.
01.06.2021., 12:06h
Niedawno (20.05) minęła rocznica wprowadzenia przez UE strategii „Od pola do stołu”. Z tej okazji kilkunastu członków okrągłego stołu łańcucha rolno-spożywczego dotyczącego ochrony roślin opublikowało otwarty list, podkreślając w nim konieczność przeprowadzenia kompleksowej oceny, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej ograniczenia stosowania pestycydów, uwzględniając cel redukcji substancji chemicznych o 50% wyznaczony w strategii „Od pola do stołu”.

W Europie w ciągu ostatnich 50 lat znacząco spadło zużycie pestycydów i ryzyko z tym związane. Dzięki innowacjom w rolnictwie obniżył się też średni poziom stosowania substancji aktywnych na hektar. Ograniczono również zużycie nowo wprowadzonych substancji aktywnych. Obecnie na rynku dostępnych jest ich mniej niż 470, w tym 29 niskiego ryzyka oraz 23 substancje podstawowe.

– Dostrzegamy, że w najbliższej przyszłości pojawią się opcje, które pozwolą na dalsze znaczące ograniczenie ilości środków ochrony roślin, takie jak technologie biokontroli, systemy płodozmianu, cyfryzacja, czy nowe techniki genomiczne. Jednakże wszystkie te możliwości nie są obecnie powszechnie dostępne w terenie. Polityczny cel strategii „Od pola do stołu”, czyli coraz większa redukcja substancji aktywnych, stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich głównych rodzajów produkcji rolnej w UE. Przed podjęciem jakiejkolwiek politycznej lub wiążącej decyzji regulacyjnej, istnieje więc potrzeba przeprowadzenia złożonej oceny skumulowanych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych, jakie niosą ze sobą cele wyznaczone dla rolnictwa UE w strategii „Od pola do stołu” i strategii bioróżnorodności – mówił podczas tematycznej debaty Max Schulman, członek fińskiej organizacji rolniczej w Copa i Cogeca, obecny przewodniczący okrągłego stołu.

Sygnatariusze listu wzywają także Komisję europejską, aby uwzględniła realistyczne ramy czasowe przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji ustawodawczej, czy  wprowadzeniem zmian w najbliższej przyszłości. Przedstawiciele sektora rolnego deklarują ponadto, że prowadzenie merytorycznego dialogu w tej sprawie jest bardzo ważne.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 12:23