StoryEditor

Zwalczanie 20 priorytetowych agrofagów kwarantannowych na terytorium UE

Komisja opublikowała wykaz 20 regulowanych agrofagów kwarantannowych kwalifikujących się jako agrofagi priorytetowe, których skutki są najpoważniejsze. Państwa członkowskie będą musiały prowadzić kampanie informacyjne!
11.10.2019., 13:10h
Komisja opublikowała wczoraj listę 20 agrofagów w tym Xylella fastidiosa, popilia japońska, azjatycka kózka, czynnik wywołujący zazielenienie cytrusowych i plamistość czarna, których skutki gospodarcze, środowiskowe i społeczne na terytorium UE są najpoważniejsze. Państwa członkowskie będą musiały organizować kampanie informacyjne dla obywateli, przeprowadzać coroczne badania, przygotowywać plany awaryjne, ćwiczenia symulacyjne i plany działania na rzecz zwalczania tych agrofagów.

Z zadowoleniem odnosząc się do przyjęcia tego wykazu, komisarz Vytenis Andriukaitis odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, powiedział: W ciągu ostatnich pięciu lat zdrowie roślin zajmowało wysokie miejsce w planie moich działań. Dlatego szczególnie cieszy mnie, że do swoich osiągnięć mogę zaliczyć ten wykaz priorytetów, który pomoże UE i jej państwom członkowskim w lepszym przygotowaniu się na występowanie tych bardzo niebezpiecznych agrofagów i w odpowiednio wczesnym im przeciwdziałaniu, co oznacza wkład w europejski zielony ład oraz ochronę bioróżnorodności, ekosystemów naturalnych i unijnego rolnictwa.

Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze, powiedział: Aby skutecznie chronić rośliny i jakość życia obywateli, musimy najpierw zwalczyć szkodliwy wpływ agrofagów takich jak popilia japońska czy plamistość czarna na naszą gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.

Dzięki nowemu wskaźnikowi opracowanemu przez Wspólne Centrum Badawcze możemy teraz oszacować szkody powodowane przez te agrofagi w kilku wymiarach, również tych mniej namacalnych, takich jak krajobraz i dziedzictwo kulturowe czy też na bioróżnorodność i ekosystemy. Udało się zidentyfikować w ten sposób 20 najgorszych szkodników, na których teraz powinniśmy teraz skupić nasze działania.

Selekcja agrofagów opierała się na ocenie przeprowadzonej przez komisyjne Wspólne Centrum Badawcze i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich rozprzestrzeniania się i zadomawiania oraz skutków ich występowania dla UE. Pod uwagę wzięto również opinie specjalnej grupy ekspertów oraz wyniki konsultacji publicznych przekazane za pośrednictwem portalu poświęconego lepszemu stanowieniu prawa.

Nowa metodyka pokazuje na przykład, że bakteria Xylella fastidiosa – agrofag o największym wpływie na uprawy rolne, w tym na owoce – może spowodować straty w produkcji rocznej w wysokości 5,5 mld euro, wpływając na 70 proc. wartości unijnej produkcji starszych drzew oliwnych (w wieku powyżej 30 lat) i 35 proc. wartości produkcji młodszych drzew oliwnych w przypadku rozprzestrzenienia się bakterii w całej UE. Oprócz bezpośredniego wpływu na produkcję, agrofagi mają znaczący pośredni wpływ na wiele sektorów gospodarki wyższego lub niższego szczebla.

Na przykład, gdyby azjatycka kózka (Anoplophora glabripennis) rozprzestrzeniła się na całą UE, mogłoby to doprowadzić do utraty ponad 5 proc. całego drzewostanu kilku unijnych gatunków drzew leśnych, takich jak olcha, jesion, buk, brzoza, wiąz, klon czy platan. Wartość tych drzew wynosi 24 mld euro, a wpływ gospodarczy na sektor leśnictwa wyższego szczebla może wynieść 50 mld euro.

Źródło: Komisja Europejska
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 12:13