StoryEditor

Agro Aplikacje – nowa spółka ARiMR. Jakie będą jej zadania?

Agro Aplikacje to utworzona pod koniec zeszłego roku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spółka, która będzie świadczyć dla ARiMR usługi informatyczne. Jakie będą koszty jej funkcjonowania?  
05.01.2023., 20:01h

- W końcu w tym roku została znowelizowana ustawa o ARiMR, która zakładała powołanie spółki prawa handlowego obsługującej ARiMR w zakresie IT. Jej jedynym udziałowcem miała być Agencja. Cel spółki to uniezależnienie się ARiMR od podmiotów zewnętrznych. Spółka, zgodnie z założeniami, ma zajmować się nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także ma sama wytwarzać oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejąć systemy zbudowane na potrzeby ARiMR przez zewnętrzne podmioty. Spółka ma docelowo zatrudniać 300 osób, przede wszystkim informatyków, a ostateczny koszt jej utworzenia to kilkaset milionów złotych – napisali w interpelacji poselskiej posłowie Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej, którzy zadali szereg pytań dotyczących działań podjętych przez rząd w ramach tworzenia nowego podmiotu.

Powstała Agro Aplikacje Sp. z o.o.

W odpowiedzi wiceminister Ryszard Bartosik przyznał, że w październiku zeszłego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utworzyła aktem założycielskim firmę Agro Aplikacje Sp. z o.o. Następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, ARiMR wniosła kapitał zakładowy Spółki. Powołano również radę nadzorczą, a grudniu spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie będą koszty działania spółki Agro Aplikacje?

W ramach projektu planu finansowego ARiMR na 2023 r., na realizację usługi świadczenia kompleksowej obsługi informatycznej dla ARiMR przez Spółkę Agro Aplikacje Sp. z o. o. zaplanowano wydatki w kwocie 55 mln zł, z czego:

·        29 mln zł dotyczą utrzymania systemów informatycznych ARiMR,

·        26 mln zł stanowi limit wydatków na realizację ewentualnych zmian w zakresie użytkowanych przez Agencję systemów informatycznych, których wdrożenie uzależnione jest m.in. od zmian legislacyjnych i/lub zaleceń audytorów.

W projekcie planu finansowego ARiMR na 2023 r., Agencja przewidziała wydatki w kwocie 169,8 mln zł na zapewnienie zewnętrznych usług utrzymania  systemów informatycznych ARiMR, w tym 29 mln zł na utrzymanie systemów informatycznych ARiMR przez Spółkę Agro Aplikacje.

Jednocześnie ministerstwo rolnictwa poinformowało, że sukcesywnie od stycznia 2023 roku zadania realizowane przez Wydział Tworzenia Oprogramowania (Lublin, Warszawa) oraz Wydział Analiz i Weryfikacji (Lublin, Warszawa) będzie przejmowała Spółka Agro Aplikacje Sp. z o.o.

Po co Agencji oddzielna spółka?

Możliwość powołania przez ARiMR oddzielnej spółki, która zajęłaby się obsługą informatyczną przewidywała ostatnia nowelizacja ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po co ARiMR oddzielna spółka? W celu uniezależnienia się od podmiotów zewnętrznych. „Planuje się bowiem, że stopniowo ten wyspecjalizowany podmiot nie tylko zajmowałby się rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez Agencję, ale także sam wytwarzał niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych. Docelowo zatem większość aplikacji dedykowanych dla Agencji miałaby być wytwarzana przez ten wyspecjalizowany podmiot” – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Aby cel ten mógł zostać osiągnięty, konieczne jest zbudowanie wykwalifikowanego zespołu realizującego powyższe zadania. A to nie jest takie proste na obecnym rynku pracy. Wzrost wynagrodzeń w branży IT w 2020 r. wyniósł średnio 5–8%, a trend ten będzie się utrzymywać w tym roku. Tym samym zbudowanie wykwalifikowanego zespołu, który sprosta wszystkim zadaniom w zakresie obsługi IT Agencji, wymaga przede wszystkim zapewnienia odpowiedniej wysokości wynagrodzeń. Tymczasem zasady wynagradzania pracowników Agencji są ustalane według standardów obowiązujących w administracji państwowej, a nie stawek rynkowych, co jest widoczne zwłaszcza w obszarze IT.

wk

Fot. Envato Elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 12:21