Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Bayer o bezpieczeństwie w rolnictwie

Obrazek

Dziś, 29 kwietnia, odbyła się konferencja prasowa, która podsumowała rozpoczętą przed trzema laty akcję „Grunt to bezpieczeństwo”.

Jacek Daleszyński29 kwietnia 2015, 16:49

Mająca swój początek w 2012 r. akcja edukacyjna dla rolników miała na celu uświadomić użytkownikom środków ochrony roślin konieczność bezpiecznego ich stosowania, dbania o środowisko naturalne i ochroną owadów pożytecznych oraz zapylających. W tym roku firmie Bayer w akcji partneruje KRUS.
Celem sprawdzenia świadomości rolników w kwestii zagrożeń, jakie niesie ze sobą używanie środków ochrony roślin oraz praktycznego podejścia do bezpieczeństwa ich stosowania Bayer zlecił firmie Kleffmann Group przeprowadzenie badania. Projekt nosi nazwę „Sondaż bezpieczeństwa – środowisko, agrotechnika, ochrona roślin”. Wśród respondentów znaleźli się producenci rolni (302 gospodarstwa) oraz sadownicy (100 gospodarstw sadowniczych). Pytania zadawane w gospodarstwach rolnych dotyczyły m.in. stosowanego zmianowania, badania gleby, postępowania z resztkami pożniwnymi, praktycznego podejścia do ochrony owadów zapylających, znajomości zagadnienia odporności agrofagów oraz stosowania środków ochrony osobistej podczas używania preparatów chemicznych. Wśród ankietowanych 89 proc. zadeklarowało, że bada glebę (połowa rolników sama pobiera próby glebowe). Na pytanie o zagospodarowanie resztek 70 proc. deklaruje ich pozostawianie na polu. Prawie 90 proc. zna lub spotkało się z określeniem odporności agrofagów, a niespełna 25 proc. deklaruje używanie podczas przygotowywania cieczy roboczej i zabiegów przynajmniej jednego ze środków ochrony osobistej, jak kombinezonów, obuwia gumowego, rękawic, masek i nakrycia głowy.
Przedstawiciele firmy Bayer wspomnieli też o przedsięwzięciu „Bioróżnorodność – bogactwo nie do zastąpienia”. W jego ramach firma wydaje domki dla owadów zapylających (do tej pory około 8 tys. sztuk) oraz zestawów nasion z roślinami kwitnącymi, które mają stać się naturalnym miejscem bytowania owadów.
jdPicture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)