Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Długa lista zmian w ustawie o rolnictwie ekologicznym

Obrazek

Senat rozpoczął pracę nad ustawą o rolnictwie ekologicznym. Nowe prawo wprowadza szereg zmian w tym m.in. dopłaty do materiału siewnego jakości ekologicznej.

wk8 czerwca 2022, 15:41

Przyjęcie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej rekomendował senatorom wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, który podkreślił, że realizuje ona prawo UE i dostosowuje polskie ustawodawstwo do przepisów unijnych, wychodzi też naprzeciw producentom rolnym. – Projektowana ustawa realizuje cel polityki Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego oraz środowiskowego jakim jest rozwój produkcji ekologicznej – mówił w Senacie wiceminister R. Romanowski, który podkreślił, że ustawa określa kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Długa lista zmian

Ustawa wprowadza możliwość zwiększenia stawek wsparcia kwalifikowanego i elitarnego materiału siewnego w jakości ekologicznej. W celu zwiększenia wykorzystania tego materiału przez rolników ekologicznych co ma podnieść wysokość i jakość plonów. Ustawa wprowadza też ułatwienia w przywozie nawozów do produkcji ekologicznej z innych państw bez konieczności przeprowadzenia kosztownych badań. Nawozy te będzie można łatwiej sprowadzać do Polski, co powinno zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych.

Ustawa przewiduje także zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników ekologicznych.
– W projektowanej ustawie nie utrzymano obecnie stosowanego obowiązku opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasady produkcji ekologicznej. Ułatwi to oraz przyśpieszy to całą procedurę wydawania decyzji w tym zakresie – kontynuował R. Romanowski.  

Ustawa wprowadza także dotkliwe kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym, oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznych. Zdaniem rządu powinno to poprawić ochronę konsumentów oraz producentów przed nieuczciwymi praktykami.

Uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej, wydawania decyzji i poleceń, służących zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań jednostek certyfikujących w ustawie przyznano głównemu inspektorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a nie ministrowi rolnictwa.

Poprawki doprecyzowujące

Obszerną opinię o procedowanej ustawie przedstawiło senackie Biuro Legislacyjne, które zgłosiło 14 uwag szczegółowych i zaproponowało stosowne poprawki. Miały one przede wszystkim charakter legislacyjny i dotyczyły m.in. nazewnictwa użytego w ustawie czy potrzeby wprowadzenia zmian redakcyjnych i doprecyzowujących. Większość poprawek rekomendowanych w opinii biura uzyskała poparcie przedstawiciela rządu i została przejęta przez senatora Jerzego Chróścikowskiego, który zgłosił też poprawkę dotyczącą kwalifikacji inspektorów rolnictwa ekologicznego potrzebnych do wpisu do ich rejestru.

Wnioski mniejszości

Poprawki zaproponował też senator Antoni Mężydło. W wyniku kolejnych głosowań komisja rolnictwa poparła 10 poprawek. Wobec braku akceptacji zmiana senatora Antoniego Mężydły została zgłoszona jako wniosek mniejszości.

wk
Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)