Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dobrostan, znakowanie, jakość na Radzie Ministrów ds. rolnictwa

Obrazek
Grzegorz Puda uczestniczył 15-16 grudnia br. w obradach Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli. 
Dorota Kolasińska17 grudnia 2020, 10:36
Jednym z tematów, który został poruszony podczas spotkania to przyjęcie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt, gdyż oczekują tego konsumenci oraz pojawiła się potrzeba łatwego rozpoznawania żywności wyprodukowanej w zgodzie z wyższym niż standardowy poziomem dobrostanu. 

– Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania żywności pochodzenia zwierzęcego z oznaczeniem wskazującym na dobrostan zwierząt. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich – powiedział minister Grzegorz Puda. Cel ten został wyraźnie podkreślony w Strategii „Od pola do stołu” i jest również jednym z priorytetów polskiego rządu. Minister podkreślił, że ma nadzieję, że inicjatywa przysłuży się poprawie dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności prowadzenia produkcji zwierzęcej w państwach UE.

 – Tylko zapewniając odpowiedni dochód rolnikom możemy wymagać wyższych standardów produkcji, także w zakresie dobrostanu zwierząt – powiedział Grzegorz Puda.

Znakowanie wartością odżywczą


Ministrowie zajęli się również projektem „Konkluzji dotyczących znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania profili żywieniowych oraz znakowania krajem pochodzenia”. Ostatecznie konkluzje zostały przyjęte jako konkluzje Prezydencji, z jednoczesnym sprzeciwem Włoch, Republiki Czeskiej oraz Grecji.
– Popieramy  opracowanie profili żywieniowych jako jednego z narzędzi wykorzystywanych do poprawy sposobu żywienia i zdrowia konsumentów; opowiadamy się także za podjęciem prac nad znakowaniem krajem pochodzenia – powiedział minister Puda. Wartość odżywcza według polskiego resortu rolnictwa powinna znajdować się na przodzie opakowania, jednak nie na wszystkich opakowaniach np. żywność posiadająca chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia czy żywność o ustalonym w przepisach składzie, np. preparaty do żywienia niemowląt. 

ASF – spotkanie trójstronne


Ponadto na marginesie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli Grzegorz Puda był gospodarzem spotkania trójstronnego na temat zwalczania ASF w Europie. W rozmowach uczestniczyła Julia Klöckner oraz Jaroslav Zajíčik, Ambasador Republiki Czeskiej.

Celem spotkania było podsumowanie działań na rzecz walki z ASF, podejmowanych w ramach ścisłej współpracy właściwych inspekcji Polski, RFN i Republiki Czeskiej oraz zaplanowanie przyszłych wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie. Polska, Czechy i Niemcy przyjęły wspólne stanowisko dotyczące finansowania programów zwalczania ASF, środków nadzwyczajnych oraz środków kontroli choroby, w którym zostały zawarte kluczowe postulaty trzech państw w odniesieniu do zwalczania ASF. Wypracowany dokument zostanie oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej.

Oprac. dkol na podst. gov.pl
Fot. MRiRW


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)