StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2018: Już dziś zaloguj się do eWniosku!

Od 15 marca 2018 roku składanie wniosków w ramach dopłat bezpośrednich odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Jednak rolnicy nie muszą czekać do tego czasu, już teraz mogą postawić pierwsze kroki logując się w aplikacji eWniosek.
08.02.2018., 14:02h
Jak to zrobić? Pokazujemy krok po kroku!

To nic trudnego, można to zrobić bez wychodzenia z domu, wystarczy:

– wejść na stronę ARiMR, wybrać kafelek eWniosekPlus, potem „Logowanie do sytemu e-Wniosek” (wówczas rolnik przeniesiony zostanie do okna logowania się do aplikacji e-Wniosek), a następnie wybrać przycisk „Wniosek o nadanie loginu”,

– podać dane weryfikacyjne:
  • login stanowiący numer identyfikacyjny producenta (numer EP),
  • osiem ostatnich cyfr aktualnego numeru rachunku bankowego z Ewidencji Producentów, czyli tego na który ARiMR przelewa dopłaty,
  • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR za 2017 rok (w przypadku kiedy rolnik składa wniosek o przyznanie płatności po raz pierwszy lub nie otrzymał przelewu z ARiMR w 2017 roku, należy wprowadzić wartość 0. W sytuacji, gdy jednego dnia na konto beneficjenta w 2017 roku wpłynął więcej niż jeden przelew z ARiMR należy wpisać kwotę najwyższego przelewu – można to również sprawdzić w biurach powiatowych Agencji),
  • adres e-mail stanowi pole nieobowiązkowe (ale warto go podać, bo na ten adres będą przychodzić powiadomienia),

– wybrać przycisk „Dalej” (po uprzednim zaznaczeniu o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego postanowień),

– po weryfikacji aplikacja utworzy konto i wygeneruje jednorazowy kod dostępu, by rolnik miał możliwość wydrukowania danych logowania. Aby zalogować się do aplikacji należy wybrać przycisk „Zaloguj”,

– logując się do aplikacji e-Wniosek „wymuszona” zostanie zmiana hasła przez rolnika – nowe hasło należy podać dwukrotnie, zwracając przy tym uwagę na zgodność hasła z polityką bezpieczeństwa (kod dostępu nadawany jest bezterminowo i może być w każdej chwili zmieniony przez rolnika),

– ostatnim krokiem jest zaznaczenie przycisku „Zmień hasło”.

Załóż konto, nie czekaj do ostatniej chwili!

Warto już teraz założyć konto w aplikacji eWniosek, gdyż po 15 marca na pewno będzie wielu chętnych. Nie wiadomo, czy ARiMR podoła dużemu zainteresowaniu.

Przypominamy o możliwości złożenia oświadczenia, które potwierdzać będzie brak zmian w 2018 roku. Oświadczenie równoznaczne jest z wnioskiem o przyznanie płatności na 2018 rok. Dokument ten mogą złożyć rolnicy, których dane z wniosku oraz załączników dołączonych do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2017 rok nie uległy zmianie, tzn. beneficjent uprawia taką samą powierzchnie gruntów i ubiega się o takie same dopłaty w 2018 roku.

Warunki składania oświadczenia:

– deklarowana powierzchnia gruntów ornych we wniosku o przyznanie płatności za 2017 rok była mniejsza niż 10 ha,

–  rolnik ubiegał się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową (JPO), płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Termin składania Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 rozpoczyna się od 15 lutego i potrwa do 14 marca 2018 roku. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Karolina Józefowicz

Jak zalogować się do eWniosku - instrukcja:Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 17:19