Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ekoschematy - ile pieniędzy dostaną polscy rolnicy?

900 mln euro zostanie przeznaczonych na ekoschematy - informuje ministerstwo rolnictwa i ujawnia jakie działania będą promowane i premiowane.

wk13 sierpnia 2021, 14:00

Unijne negocjacje nad eko-schematami zaczynały się od niewskazywania żadnego poziomu tych wydatków. Za prezydencji niemieckiej uznano, że powinno to być 20%. Parlament Europejski żądał 30%, ale ostatecznie ustalono ten poziom na 25%. - W polskich warunkach to jest blisko 900 mln euro, a więc jest to dość duża kwota, która ma być przeznaczona na praktyki korzystne dla klimatu i środowiska – mówiła w Sejmie podczas posiedzenia komisji rolnictwa Joanna Czapla, dyrektor deparlamentu płatności bezpośrednich MRiRW.

Konieczność szybkiego wydawania

Podkreślono jednak, że nie są typowe programy rolno-środowiskowe, które dobrze znamy z II filara WPR. Oznacza to, że nie można ich wydatkować według zasady n+3, ale trzeba te środki wydać w ciągu jednego roku budżetowego. W trakcie negocjacji nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej istniało niebezpieczeństwo, że niewydatkowane środki mogłyby wrócić z powrotem do Brukseli. Ale zdaniem resortu rolnictwa kompromis, który został zawarty między Parlamentem, Komisją a Radą, daje państwom członkowskim dość dużą gwarancję, że kraje członkowskie wykorzystają środki na ekoschematy.

Przedstawicielka MRiRW tłumaczyła posłom, że ekoschematy są obowiązkowe dla państw członkowskich. - Stosowanie ekoschematów jest bardzo ważne. Musimy je promować, musimy docierać do rolników, ponieważ naszym najważniejszym zadaniem jest teraz właściwe spożytkowanie środków, które będą przeznaczone na ekoschematy – mówiła dyrektor J. Czapla.

Lista ekoschematów

W Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW przygotowało listę kilkunastu ekoschematów. Podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa zwrócono uwagę na działania, których celem jest zmniejszenie stosowanie tradycyjnych środków ochrony roślin. Promowane i premiowane będzie więc stosowanie biologicznych środków ochrony roślin oraz produkcja integrowana.

- Oprócz tych dwóch ekoschematów będziemy wspierać ekoschematy służące ochronie bioróżnorodności, np. rośliny miododajne, zadrzewienia czy systemy rolno-leśne będą wspierane. Będą ekoschematy ukierunkowane na różne typy gospodarstw, zajmujące się i produkcją zwierzęcą, i produkcją typowo roślinną. Na przykład może to być korzystna struktura upraw, gdzie będziemy wspierać pewną dywersyfikację, tak aby nie więcej niż 65% zbóż było w gospodarstwie, włączając w to także kukurydzę, co najmniej 20% roślin bobowatych i nie więcej niż 30% roślin mających niekorzystny wpływ na materię organiczną, na strukturę gleby – czyli są to głównie rośliny okopowe i rzepak – kontynuowała Joanna Czapla z MRiRW.

Ochrona gruntów

W ramach ekoschematów ministerstwo rolnictwa planuje także wsparcie wapnowanie na glebach oraz gruntach ornych, gdzie poziom pH jest poniżej 5,5 a także wsparcie na mulczowanie, czyli zagospodarowanie resztek pożniwnych w formie mulczu. Dodatkowe pieniądze będą także za opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (tzw. narzędzie FaST-Farm Sustainability Tool for Nutrients)). Taki plan nawożenia będzie wspomagany aplikacją połączoną z różnymi systemami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o to, aby rolnik miał wszystkie dane dotyczące swojego gospodarstwa i swoich działek w tej aplikacji.

Dyrektywa NCE, czyli ochrona powietrza

Kolejne ekoschematy będą ukierunkowane na dyrektywę NEC, czyli ochronę powietrza. W tym przypadku na dodatkowe pieniądze rolnicy będą mogli liczyć za szybkie przyorywanie obornika (do 12 godzin) mające na celu ograniczenie emisji amoniaku do powietrza oraz bezrozbryzgowe stosowanie gnojowicy w formie aplikacji doglebowej.

wk
     


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)