Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Gospodarstwa na celowniku wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

Obrazek

Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wzięły się ostatnio za kontrole w gospodarstwach rolnych – szczególnie tych, z większą skalą produkcji zwierzęcej.

Grzegorz Ignaczewski27 maja 2019, 13:10

Niestety skutkiem tych kontroli są kary idące nawet w dziesiątki tysięcy złotych. Co gorsza, jak informują kontrolowani rolnicy, inspektorzy praktycznie w każdym gospodarstwie są w stanie znaleźć uchybienia, za które w najlepszym przypadku nakładają kilkusetzłotowy mandat. Im większa skala produkcji, tym i uchybień da się znaleźć więcej, więc i kary wyższe. Powstaje więc pytanie – czy w rolnictwie faktycznie jest tak źle z ochroną środowiska? Sytuacja nie jest chyba taka zła, ponieważ kary sypią się głównie za uchybienia w obowiązkach dokumentacyjnych, o których kontrolowani dowiadują się po raz pierwszy podczas kontroli. O konieczności zarejestrowania się w tzw. bazie BDO – czyli bazie danych o odpadach nikt na wsi nie słyszał – podobnie jak i o wielu innych obowiązkach.


Program azotanowy na rozbiegu

Inspekcja Ochrony Środowiska już w ubiegłym roku prowadziła w gospodarstwach kontrole stosowania Programu azotanowego. Jednak jak przyznają przedstawiciele inspekcji, w 2018 r. liczba kontroli stosowania Programu działań była niewielka z uwagi na fakt, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) weszło w życie dopiero w dniu 27 lipca 2018 r. W związku z tym w planach kontroli wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska na 2018 r. nie były ujęte gospodarstwa rolne, gdyż plany kontroli na rok 2018 zostały sporządzone na koniec 2017 r.

W 2018 r. na okoliczność gospodarowania azotem skontrolowano 684 podmioty prowadzące działalność rolniczą, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w której są stosowane lub przechowywane nawozy. Podczas 54 kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska. W ramach działań pokontrolnych:

 • skierowano 19 wniosków do innych organów administracji rządowej oraz samorządowej,
 • wydano 65 zarządzeń pokontrolnych,
 • wydano 11 decyzji administracyjnych, w tym:
  a) 6 decyzji nakazujących usunięcie w określonym terminie naruszeń stwierdzonych
  w trakcie kontroli,
  b) 5 decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość, za naruszenie stosowania Programu działań.


WIOŚ kontroluje fermy

W 2018 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili 145 kontroli planowych oraz 27 kontroli pozaplanowych ferm tuczu trzody chlewnej, które objęte były obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego. Naruszenia przepisów ochrony środowiska stwierdzono w trakcie 69 kontroli planowych oraz 21 kontroli pozaplanowych. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami:

 • udzielono 59 pouczeń,
 • nałożono 28 mandatów karnych,
 • wydano 62 zarządzenia pokontrolne,
 • skierowano 7 wniosków do sądów o ukaranie,
 • skierowano 31 wystąpień do organów administracji rządowej i samorządowej,
 • wydano 2 decyzje w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji,
 • wydano 3 decyzje w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.


O tym co inspektorzy WIOŚ kontrolują w gospodarstwach i na jakie przepisy zwrócić uwagę, aby uniknąć kar piszemy w czerwcowym wydaniu „top agrar Polska”.

top agrar Polska 6/2019Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)