StoryEditor

Copa-Cogeca: Manifest rolniczy przed wyborami do PE 2024

Copa-Cogeca przygotowała przed wyborami do Parlamentu Europejskiego specjalny manifest „Przywrócenie rolnictwu strategicznego znaczenia”. Co ma na celu?
30.04.2024., 14:44h

Zdaniem organizacji rolniczych skupionych w Copa-Cogeca, z powodu swojego strategicznego znaczenia rolnictwo jest jednym z najważniejszych filarów unijnej gospodarki oraz zapewnia samowystarczalność UE w zakresie żywności. Nigdy nie wolno o tym zapominać, zwłaszcza w kontekście najbliższych lat, kiedy przed całym sektorem unijnego rolnictwa pojawiać się będzie coraz więcej wyzwań.

- Rolnicze protesty, które mogliśmy obserwować w ostatnich miesiącach pokazują, że rolnictwo musi znów być w centrum europejskiej debaty. Liczmy, że w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego w latach 2024-2029 będzie kontynuowany strategiczny dialog zainicjowany przez obecną Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Layen. To krok w dobrym kierunku, z którym wiążemy wielkie nadzieje – powiedział uczestnik posiedzenia Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Rola rolnictwa w redukcji emisji

Copa-Cogeca przypomniała, że rolnictwo aktywnie angażuje się w przeprowadzenie niezbędnej transformacji dla klimatu i bioróżnorodności. Dlatego oczekuje, że unijne polityki będą udzielać strategicznego wsparcia sektorowi. Rolnicy mogą dostarczyć potrzebnych rozwiązań, rozwijając inteligentne i zrównoważone rolnictwo przy wykorzystaniu inwestycji i innowacji. Rolnicy zobowiązali się także do wniesienia swojego wkładu w osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. poprzez zmniejszenie emisji, produkcję biopaliw, bioenergii oraz poprzez zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla.

Priorytety dla decydentów

Aby móc zmierzyć się z wyzwaniami, które stoją przed rolnictwem i podjąć na nowo dialog z unijnymi instytucjami, Copa i Cogeca zdefiniowały 7 priorytetów dla Komisji Europejskiej nowej kadencji:

 • pogodzenie łagodzenia zmiany klimatu, ochrony przyrody i produkcji żywności,
 • zwiększenie konkurencyjności i zyskowności rolnictwa UE oraz utrzymanie jego potencjału produkcyjnego,
 • przygotowanie transformacji pokoleniowej w rolnictwie,
 • poprawa zdrowia roślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez wzmocnienie badań naukowych, innowacji oraz nowych technologii cyfrowych,
 • zwiększanie wkładu unijnych rolników w energię z odnawialnych źródeł oraz w biogospodarkę,
 • wzmocnienie odporności i konkurencyjności spółdzielni rolniczych,
 • inwestycje i innowacje w obszary wiejskie.

Aby wdrożyć wymienione wyżej 7 kluczowych priorytetów, Copa i Cogeca nakreśliła także 4 elementy działań UE, które będą mieć decydujące znaczenie w zapewnianiu wsparcia społecznościom rolniczym. Copa-Cogeca oczekuje następujących propozycji politycznych:

 • odpowiednio wysoki następny unijny budżet, który pozwoli odzwierciedlać ambicje UE w zakresie rolnictwa,
 • zapewnienie polityki handlowej spójnej z ambicjami dla wewnętrznego rynku,
 • analiza wykonalności wszystkich propozycji dotyczących rolnictwa,
 • komisarz ds. rolnictwa i obszarów wiejskich powinien pełnić kluczową rolę wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

- Unia Europejska odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości europejskiego rolnictwa, a niniejszy manifest zwraca uwagę na liczne wyzwania, które przed nim się pojawiają i żąda zdecydowanych politycznych działań w nadchodzącej kadencji. Mamy nadzieję, że UE nas nie zawiedzie i nie będzie potrzeby organizowania ogólnoeuropejskich protestów, aby zwrócić uwagę brukselskich decydentów na nasze bolączki – podsumował Marian Sikora, przewodniczący FBZPR.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 12:29