StoryEditor

Jaki budżet jest przewidziany na rolnictwo w 2022 r.?

Projekt budżetu na rolnictwo w 2022 r. zakłada wzrost wydatków na rolnictwo. Więcej będzie m.in. na dopłaty do paliwa rolniczego, ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich, a także zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
06.09.2021., 14:09h

Rząd w projekcie zakłada, że dochody wyniosą 475 mld zł, wydatki 505,6 mld zł, a deficyt 30 mld zł.

- W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2022 zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa – napisano w uzasadnieniu ustawy budżetowej na 2022 r.

Wydatki budżetu krajowego na rolnictwo wyniosą 7 616 028 000 zł wobec 5 876 017 000 rok wcześniej. Do tego trzeba doliczyć wydatki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz środki z Unii Europejskiej.  

W uzasadnieniu projektu budżetu zapewniono także, że niezbędne środki będą także na finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym:

·       dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

·       zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,

·       dopłaty do paliwa rolniczego.

 

Szczegółowy plan wydatków na rolnictwo

Zgodnie z zapowiedziami MRiRW o 160 mln zł rosną wydatki państwa na program paliwa rolniczego. Na ten cel przeznaczonych będzie 1 mld 340 mln zł. Rośnie także znacznie rezerwa celowa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W zeszłym roku przeznaczono na ten cel ok. 420 mln zł, ale wysyp ognisk grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń zmusił rząd do wielokrotnego zwiększania wydatków na ten cel. Dlatego w 2022 r. rezerwa wyniesie ponad 548 mln zł.

MRiRW planuje też powstanie rezerwy celowej na realizację pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Na ten cel rząd chce przeznaczyć 0,5 mld złotych.   

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosą 850 mln zł co oznacza dwukrotny wzrost wydatków na ten cel.

Z kolei 149 mln zł będzie na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Plan finansowy dla ARiMR

W projekcie przyszłorocznego budżetu zwarto także plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wynikają z niego następujące koszty realizacji zadań:

·       dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów 148,6 mln zł

·       dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód 77 mln zł,

·       finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie 169 mln zł

·       finansowanie zalesiania gruntów rolnych 49,2 mln zł

·       pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych 30 mln zł

·       realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji 1,1 mln zł

·       dopłaty krajowe do materiału siewnego 75 mln zł

·       pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja 56,5 mln zł

·       pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń 6 mln zł,

·       pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń

·       45 mln zł,

·       finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych 5,8 mln zł,

·       pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich 70 mln zł,

·       pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół 35,5 mln zł,

·       pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r. 110 mln zł.

Dotacja dla  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rozwój wsi wyniesie 1 mld 347 mln zł.

Wpływy z tytułu zagospodarowania mienia

W planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa założono, że wpływy z tytułu zagospodarowania mienia Zasobu wyniosą 1 mld 458 mln zł. W tym z tytułu sprzedaży 999,7 mln zł, z odpłatnego korzystania 460 mln zł.

Rząd planuje także kontynuację dofinansowania następujących działań: 

  • postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej 84,7 mln zł
  • ochrona roślin 8,5 mln zł
  • ·    rolnictwo ekologiczne 3,5 mln zł   

wk Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 19:14