StoryEditor

Jakie będą koszty zakazu hodowli zwierząt futerkowych? Są wyliczenia

Odszkodowania dla rolników mają być wypłacane z budżetu państwa. Setki milionów złotych ma kosztować podatników pomysł wprowadzenia od 2027 r. zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Jak mają być wypłacane?
17.06.2022., 10:06h

W Sejmie jest już projekt ustawy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Autorzy na ponad 70 stronach udowadniają dlaczego hodowcy nie mogą spełnić zasad dobrostanu norek czy lisów w klatkach oraz chwalą się ogromnym poparciem społecznym swojej inicjatywy. A jak wyglądają kwestie finansowe wprowadzenia zakazu?

Co jest w ustawie?

Projekt pilotowany w Sejmie przez posłankę Małgorzatę Tracz z Partii Zielonych zakłada, że rolnicy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność polegającą na hodowli zwierząt futerkowych, będą mogli ją prowadzić do dnia 1 stycznia 2027 r. na podstawie przepisów dotychczasowych. Oznacza to, że ostatecznie wszystkie hodowle zostaną zlikwidowane do dnia 1 stycznia 2027 r.

„Ze względów ekonomicznych, aby umożliwić stopniowe wygaszanie hodowli i przebranżowienie się samych hodowców, wprowadzenie takiego zakazu powinno być poprzedzone odpowiednim okresem przejściowym — tak, jak miało to miejsce w innych krajach” czytamy we wnioskach końcowych uzasadnienia ustawy.

Degresywny system odszkodowań

Art. 3 projektowanej ustawy przewiduje odszkodowania w związku z koniecznością likwidacji hodowli. Roszczenie o odszkodowanie przysługiwać będzie do Skarbu Państwa i obejmie wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które podmiot lub rolnik mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała.

Odszkodowanie ustala się w wysokości 50% średniego rocznego przychodu jeżeli hodowca zdecyduje się zakończyć działalność do 1 stycznia 2023 r. W przypadku hodowców chcących kontynuować działalność odszkodowanie ustala się na analogicznych zasadach w wysokości:

  • 40% średniego rocznego przychodu w przypadku zakończenia działalności do dnia 1 stycznia 2024 r.,
  • 30% średniego rocznego przychodu w przypadku zakończenia działalności do dnia 1 stycznia 2025 r.,
  • 20% średniego rocznego przychodu w przypadku zakończenia działalności do dnia 1 stycznia 2026 r., 
  • średniego rocznego przychodu w przypadku zakończenia działalności do dnia 1 stycznia 2027 r.

Za podstawę do obliczenia wysokości należnego odszkodowania przyjęto przychód z działalności polegającej na chowie lub hodowli zwierząt futerkowych w okresie 2019—2021 r. Kryterium przychodu zdaje się być korzystniejsze dla hodowców od kryterium dochodu, uwzględniającego koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością. Z uwagi na spadek cen rynkowych skór w ostatnim okresie, nie można wykluczyć, że niektóre hodowle mogły odnotować straty, zatem nie mogłyby wykazać dochodu w tym okresie.

Ile to będzie kosztować?

Projekt niesie za sobą koszty dla budżetu państwa poprzez potrzebę wyasygnowania środków niezbędnych na wypłatę odszkodowań. W latach 2022— 2027 koszty dla budżetu państwa zdaniem autorów ustawy będą wynosić:

  • 2022 r. - 350 mln zł;
  • 2023 r.  - 280 mln zł;
  • 2024 r. - 210 mln zł;
  • 2025 r. - 140 mln zł;
  • 2026 r. - 70 mln zł.

Projektodawcy proponują, aby w 2022 r. kwota 350 mln zł została sfinansowana z rezerw budżetowych.

„W kolejnych latach wysokość puli kwot przeznaczonych na odszkodowania zmniejszyłyby się wraz z wypłatami kolejnych odszkodowań. Tym samym podane powyżej kwoty na lata 2023—2027 należy traktować jako maksymalne, gdyż w rzeczywistości będą one niższe. Pełna pula odszkodowań nie przekroczy 350 mln zł. Projekt nie niesie za sobą kosztów dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – napisano w uzasadnieniu projektu. 

wk
fot. archiwum

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 09:07