Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zwrot podatku akcyzowego – nie zapomnij złożyć wniosku!

Obrazek

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku 2. września w urzędach gmin w całej Polsce przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Grzegorz IgnaczewskiDominika Mulak30 sierpnia 2019, 09:40
Do wniosku należy załączyć oryginały faktur VAT bądź ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku.  

Ponadto hodowcy bydła, którzy w lutym nie ubiegali się o dodatkowy zwrot przysługujący w zależności od liczby DJP, powinni załączyć dokument wydany w biurze powiatowym ARiMR, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w ich posiadaniu wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. 

Resort rolnictwa wyjaśnia, że organ wydający decyzję na podstawie wniosku, do którego rolnik już w pierwszym terminie złożył dokument o liczbie DJP bydła, nie powinien żądać przedłożenia kolejnego dokumentu przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie.

Wnioski należy składać do organu (wójt, burmistrz, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego należy spodziewać się w terminie od 1 do 31 października 2019 roku.

Przypominamy, że w tym roku obowiązują nowe limity. Podobnie jak w roku 2018, stawkę zwrotu akcyzy ustalono na 1 zł/litr ON. Tak więc w 2019 roku na każdy hektar użytków rolnych przysługuje maksymalnie 100 zł zwrotu akcyzy, a dodatkowo hodowcy bydła mogą otrzymać do 30 zł na każdą DJP utrzymywanego bydła.

Źródło: gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)