Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zwrot podatku akcyzowego – nie zapomnij złożyć wniosku!

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku 2. września w urzędach gmin w całej Polsce przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Grzegorz IgnaczewskiDominika Mulak30 sierpnia 2019, 07:40
Do wniosku należy załączyć oryginały faktur VAT bądź ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku.  

Ponadto hodowcy bydła, którzy w lutym nie ubiegali się o dodatkowy zwrot przysługujący w zależności od liczby DJP, powinni załączyć dokument wydany w biurze powiatowym ARiMR, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w ich posiadaniu wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. 

Resort rolnictwa wyjaśnia, że organ wydający decyzję na podstawie wniosku, do którego rolnik już w pierwszym terminie złożył dokument o liczbie DJP bydła, nie powinien żądać przedłożenia kolejnego dokumentu przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie.

Wnioski należy składać do organu (wójt, burmistrz, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego należy spodziewać się w terminie od 1 do 31 października 2019 roku.

Przypominamy, że w tym roku obowiązują nowe limity. Podobnie jak w roku 2018, stawkę zwrotu akcyzy ustalono na 1 zł/litr ON. Tak więc w 2019 roku na każdy hektar użytków rolnych przysługuje maksymalnie 100 zł zwrotu akcyzy, a dodatkowo hodowcy bydła mogą otrzymać do 30 zł na każdą DJP utrzymywanego bydła.

Źródło: gov.pl

Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ