StoryEditor

Krajowy Plan Strategiczny trafił do Sejmu

Prace nad Planem Strategicznym, który wdroży Wspólną Politykę Rolną po 2023 r., są na samym początku. Ministerstwo rolnictwa zakłada, że konsultacje w kraju a potem negocjacje z Komisją Europejską zakończą się dopiero w maju 2022 roku.
23.02.2021., 16:02h
Sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała dzisiaj informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wiceminister Ryszard Bartosik przypomniał, że do tej pory nie osiągnięto porozumienia w tamach trójstronnych negocjacji pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejski oraz państwami członkowskimi. Do tej pory odbyło się 8 tzw. trilogów a obecna prezydencja portugalska zakłada, że negocjacje zakończą się w pierwszej połowie 2021 roku.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej zakłada, że każde państwo UE przygotowuje Plan Strategiczny WPR (PS WPR). Dokument ten obejmuje mechanizmy z 1 i 2 filara WPR. Państwa członkowskie mają dobrowolność w kształtowaniu mechanizmów interwencji objętych w planie PS WPR tak, aby były dostosowane od krajowych uwarunkowań. Jednak jego zapisy muszą być zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, strategiami „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodności” czyli PS musi być skoncentrowany na zapisach związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

- Wyznaczone w tych dokumentach kierunki powinny się znaleźć w Planach Strategicznych. I tak też się dzieje - powiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.
 
Plan Strategiczny WPR realizuje 9 szczegółowych celów oraz cel przekrojowy WPR.

Prace nad polskim Planem Strategicznym rozpoczęły się w październiku 2019 r. i są prowadzone przy współudziale jednostek doradczych oraz partnerów społecznych. Pierwsza wersja PS składa się m.in. z części diagnostyczno-analitycznej oraz analizy SWOT. Nie zawiera natomiast rozstrzygnięć budżetowych.

– Zaprezentowano natomiast listę interwencji, które zostały opracowane biorąc pod uwagę teoretyczne założenia budżetowe, że budżet II filaru WPR uzupełniony zostanie minimalnym wkładem krajowym – tłumaczył Ryszard Bartosik.  

Na obecnym etapie prac programowych przygotowano 59 interwencji w ramach obu filarów WPR.

Komisja Europejska przekazała już Polsce 15 zaleceń kierunkowych z rekomendacjami do opracowania w PS WPR.

– Pierwsze analizy dokumentu wskazują, że rekomendacje w dużym stopniu odzwierciedlają wskazania krajowych analiz SWOT. Większość rekomendowanych przez KE obszarów interwencji znalazła odzwierciedlenie w pierwszej wersji planu   - dodał wiceminister Bartosik.  

W połowie lutego zakończono konsultacje społeczne PS WPR na podstawie których na przełomie marca i kwietnia powstanie jego druga wersja. Następnie na przełomie maja i czerwca planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych drugiej wersji dokumentu, który będzie już uwzględniał kwestie budżetowe. We wrześniu PS WPR zostanie przedłożony do akceptacji Komitetu Monitorującego a następnie w październiku do akceptacji przez Radę Ministrów. W listopadzie plan będzie przekazany do KE w celu zatwierdzenia.

– Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w negocjacjach z Komisją Europejską musimy przyjąć, że realne negocjacje trwać będą do 6 miesięcy, czyli mogą się zakończyć w okolicach maja 2022 roku – zapowiedział R. Bartosik, który zaznaczył, że ten harmonogram jest uzależniony od postępu prac nad legislacją UE oraz tempa i wyników negocjacji budżetowych. wk  
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 18:00