StoryEditor

Kredyt na restrukturyzację zadłużenia

Po ponad półtora roku od uchwalenia przepisów o restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw, ARiMR uruchamia w końcu preferencyjną linię kredytową na finansowanie spłaty zadłużenia, czyli tzw. kredyt restrukturyzacyjny.
01.07.2020., 13:07h

Takie kredyty mają być udzielane przez banki komercyjne (jak na razie kredyt restrukturyzacyjny dostępny jest tylko w SGB Banku, ale agencja zapewnia, że do programu dołączą też inne), a pomoc ARiMR w tym przypadku polega na dopłacie do oprocentowania. Odsetki płacone przez kredytobiorcę wynoszą 2%, a resztę oprocentowania pokrywa Agencja. Maksymalna kwota kredytu została ustalona na 5 mln zł (nie może jednak przekraczać kwoty wymagalnych zobowiązań), a pieniądze z kredytu trafiają wprost na rachunek wierzyciela. Maksymalny okres kredytowania ustalono na 10 lat, z możliwą roczną karencją w spłacie.


Dla kogo?

O kredyt restrukturyzacyjny może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne (zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne), który ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium RP i jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przelicz...

Pozostało 79% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 15:31