Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

KRIR do rządu: Wydłużcie termin składania wniosków o pomoc suszową!

Obrazek

Samorząd rolniczy apeluje do rządu o wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc suszową. Obecne przepisy przewidują, że rolnik powinien złożyć niezbędne dokumenty do końca października. 

wk17 października 2019, 14:06
Resort rolnictwa nie wyklucza, że przychyli się do tego wniosku. Na razie na kontach rolników poszkodowanych przez suszę jest ponad 280 mln zł.

Wsparcie finansowe dla rolników którzy ponieśli „szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź” zakłada, że poszkodowani przez tegoroczną klęskę suszy wnioski o rekompensaty mogą składać od 3 do 31 października. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych już tydzień temu poinformował rząd, że termin ten może być zbyt krótki.

- Samorząd rolniczy zwraca uwagę, że wiele komisji szacujących straty nie skończyło swoich prac, docierają także sygnały od rolników, że protokoły podlegają dość długiemu procesowi weryfikacji w Urzędach Wojewódzkich, co wydłuża całą procedurę ubiegania się rolników o pomoc finansową - czytamy w piśmie skierowanym do MRiRW.


Takie apel ze strony samorządu rolniczego został powtórzony na ostatnim w tej kadencji Sejmu posiedzeniu komisji rolnictwa.

- Ustalony termin naboru wniosków do 31.10.2019 r. może być zbyt krótki - przekonywał Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych uzasadniając to ponownie przedłużającymi się pracami weryfikacji wniosków w Urzędach Wojewódzkich.


W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski powiedział, że „termin zostanie prawdopodobnie wydłużony”. Obecni na sali rolnicy wyrazili nadzieję, że nie zostanie to ogłoszone w ostatniej chwili.

Jaka pomoc?


Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie.

Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła poszkodowanym przez tegoroczną suszę kwotę 280 mln zł. 


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)