Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

KRUS: zasiłek opiekuńczy przedłużony

Obrazek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedłużyła okres do 11.04.2021 r., za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika z KRUS.
Dorota Kolasińska2 kwietnia 2021, 10:03
KRUS wydłużył okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 11 kwietnia br. Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikom przysługuje zasiłek z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8; dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nie zmieniły się zasady otrzymania zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół z powodu COVID-19. Zasiłek przysługuje gdy placówki są zamknięte ze względu na COVID-19, kiedy placówka, która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną, zostanie zamknięta, kiedy placówka jest otwarta, ale funkcjonuje w sposób ograniczony ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym.


Kiedy nie otrzymamy zasiłku?W tym przypadku nic się nie zmieniło, zasiłku nie otrzyma się, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Prawo to przysługuje do 11.03 włącznie bez konieczności ponawiania wniosku.

Źródło: tygodnik-rolniczy.plPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)