StoryEditor

Kłótnie związków zawodowych w KRUS – dyskredytowanie, określanie jako nieudolne i nieskuteczne

Kłótnie związków zawodowych działających w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Także w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma już wspólnego frontu związkowców w związku ze sporem zbiorowym.
23.04.2024., 10:04h

Sprawa zaczęła się od informacji Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, który ujawnił, że inny działający w KRUS związek zawodowy grozi mu…sądem.

- Liderzy NSZZ Solidarność w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zagrozili nam procesem za rzekome dezawuowanie ich związku. Chodzi o uznanie ich za nieudolnych i nieskutecznych napisał Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, który podkreślił, że pismo Solidarności zdumiewa.

Co osiągnęła NSZZ Solidarność w KRUS?

Faktycznie Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wezwała Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa do natychmiastowego zaprzestania, działań polegających na dyskredytowaniu go poprzez określanie jego działań jako nieudolnych i nieskutecznych. Działająca w KRUS Solidarność wymieniła także swoje sukcesy takie jak:

  • uregulowania kwestii funkcjonowania związku zawodowego w zakładzie pracy, negocjowania z pracodawcą warunków zatrudnienia, a w szczególności kwestii płac,
  • na pisaniu pism do osób decyzyjnych
  • rozmów prowadzonych z Posłami, Senatorami i Ministrami,
  • przygotowanie pikiety i pokrycie kosztów dojazdu na pikietę,
  • obecność przedstawiciela organizacji związkowej (na wniosek pracownika) podczas kwestii spornych na poziomie Dyrektor-Pracownik,
  • umieszczanie informacji na platformie intranet o terminie wypłat nagród.

image

Prezes ARiMR kontra „Solidarność" - ciąg dalszy sporu w Centrali Agencji

W efekcie wzrost wynagrodzeń w 2023 r. dla pracowników KRUS kształtował się na poziomie 7,8%, a pozostała kwota wzrostu pozyskana została dzięki zabiegom Solidarności.

- Mając na uwadze powyższe Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego zaniechania jakichkolwiek działań z Waszej strony, dyskredytujących naszą działalność przez to wpływających negatywnie na wizerunek naszego związku pod rygorem, wystąpienia o ochronę naszego dobrego imienia w trybie postępowania sądowego – podsumowała Jolanta Kołodziej przewodnicząca Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracownicy KRUS są grupą najgorzej opłacaną

Tymczasem zdaniem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa zarobki większości pracowników KRUS oscylują wokół płacy minimalnej. Co więcej, pracownicy KRUS są grupą należącą do najgorzej opłacanych z całego sektora publicznego.

- Na dodatek NSZZ Solidarność w KRUS błyskawicznie podpisała w tym roku porozumienie z pracodawcą, pomimo dużego niezadowolenia pracowników. W tym kontekście może budzić zdumienie, że związek należący do centrali Piotra Dudy traktuje jako swój atut spotkania z posłami, senatorami i ministrami. Sugerowalibyśmy większą troskę o pracowników niż o wspólne zdjęcia z nominatami partyjnymi – napisał Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa

Zakończenie sporu zbiorowego w ARiMR

Na początku kwietnia informowaliśmy, że jeden ze związków zawodowych (NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej) poinformował o zakończeniu sporu zbiorowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Więcej tutaj: Koniec sporu w ARiMR? Część pracowników podpisała porozumienie z prezesem i dostanie podwyżki

To efekt realizacji części postulatów, w tym płacowych i podpisania porozumienia z prezesem Wojciechem Legawcem. Tymczasem okazało się, że NSZZ "Solidarność" Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie podpisze porozumienia kończącego spór zbiorowy.

– To raczej akt kapitulacji, a nie porozumienie kończące spór zbiorowy. Dziwie się kolego z tego związku, że nie podpisali tego porozumienia w grudniu. Spór zbiorowy w Agencji trwa dalej, a na placu boju został jeden związek – powiedział Robert Gibała szef Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

wk

Fot: archiwum

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 14:08