StoryEditor

Łotewska debata nt. rolnictwa ekologicznego

Od 31 maja do 2 czerwca br. w Rydze odbywa się posiedzenie Nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE AGRIFISH. Podczas 3-dniowego spotkania reprezentanci poszczególnych krajów zajmowali się m.in. zmianą przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz obecnymi i przyszłymi wyzwaniami w tym sektorze.
02.06.2015., 15:06h

Minister Marek Sawicki zabiegał o zmianę zapisów prawnych, które nadmiernie komplikują produkcję ekologiczną, zwłaszcza nie należy jej ograniczać nadmierną biurokracją. Dalsze kwestie do negocjacji obejmowały tematy: usprawnienie postępowań w przypadku nieprawidłowości, funkcjonowanie systemu kontroli w produkcji ekologicznej oraz zmian systemu importu produktów ekologicznych. Zdaniem ministra – działania te powinny sprzyjać zaufaniu konsumentów do produktów ekologicznych, wytwarzanych zgodnie z wymogami dla produkcji wysokiej jakości, za co konsumenci płacą wyższe ceny.
bie

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 14:04