StoryEditor

Masz polisę na uprawy a dostałeś niższa pomoc suszową? Zobacz dlaczego!

Kilka dni temu pisaliśmy o pierwszych decyzjach o przyznaniu pomocy suszowej, które wystawiły biura powiatowe ARiMR w całym kraju. Rolnicy, którzy je otrzymali przecierali oczy ze zdumienia, a potem pisali i dzwonili do nasze redakcji pytając jak to możliwe, że otrzymali niższą pomoc mimo posiadania polisy na minimum 50% upraw.
Jak to możliwe? Otóż okazuje się, że jeżeli polisa została zawarta po terminie, od którego w danej gminie IUNG stwierdził rozpoczęcie suszy, ARiMR uznaje, że w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie było ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, a to powoduje obniżenie stawki pomocy o połowę.

Jak informuje jedna z naszych czytelniczek w jej przypadku sprawa rozbija się o termin rozpoczęcia obowiązywania polisy, ponieważ w protokole wpisana jest data wystąpienia szkód od 1 kwietnia, natomiast ubezpieczenie zawarte zostało kilka dni po tym terminie.

Takich sygnałów dotarło do naszej redakcji znacznie więcej. Generalnie, sytuacja jest taka sama: w protokole suszę stwierdzono już od początku kwietnia, a rolnicy zwyczajowo zawarli polisy nieco później – np. po wysiewie kukurydzy.  W takiej sytuacji aby spełnić oczekiwania ARiMR trzeba by jeszcze w marcu ubezpieczyć uprawy jare zanim zostaną one wysiane czy wysadzone!

Dziś Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało wyjaśnienie w tej sprawie. A brzmi ono następująco:

W odpowiedzi na sygnały o trudnościach ze wskazaniem daty wystąpienia suszy przypominamy, że:
  • komisja szacująca szkody określa datę wystąpienia szkody na stronie 2 protokołu, który udostępniony jest na stronie internetowej MRiRW;
  • przy kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia 50 % powierzchni brana jest pod uwagę powierzchnia upraw w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk), która zastała ujęta, na podstawie informacji producenta rolnego, na stronie 3 protokołu szacowania szkód.

Regulacje te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 poz. 187, z późn.zm.). Zgodnie z  § 5  ust. 5 rozporządzenia protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

gi, bcz
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 23:25