StoryEditor

Minister Kowalczyk nie przewiduje już istotnych zmian w Planie Strategicznym

Ostateczna wersja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej będzie gotowa do końca tego roku. Obecnie czekamy na ocenę środowiskową Brukseli. Minister rolnictwa nie przewiduje już znaczących zmian w dokumencie.
15.11.2021., 09:11h

Podczas posiedzenia komisji rolnictwa senatorowie zapoznali się z informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat stanu przygotowania projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023–2027. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że projekt był 2-krotnie przedstawiany do konsultacji publicznych. Pierwszy etap trwał od 18 grudnia 2020 r. do 1 lipca 2021 r., drugi zaś od 30 lipca 2021 do 15 września 2021 r.

Końcowe zmiany w PS

Zaznaczył, że podczas konsultacji wpłynęło kilka tysięcy uwag, propozycji zmian i postulatów. Część z nich została uwzględniona, a także robocze uwagi Komisji Europejskiej, które Bruksela przekazała w październiku 2021 r.  – Część poprawek naniosłem w ostatnich dniach biorąc pod uwagę aktualną sytuację, która nie była przewidziana jeszcze w momencie pierwotnej konstrukcji tego planu strategicznego, choćby na przykład inwestycje w samorządach typu wodociągi, kanalizacja i drogi. Tu zdjęliśmy te środki, bo one przestały być atrakcyjne w porównaniu do tego co poszło z Polskiego Ładu. W ramach infrastrukturalnych przedsięwzięć pozostają tylko inwestycje dla oczyszczalni przydomowych. Ze względu na to, że nie są to inwestycje na gruntach gminnych nie klasyfikują się do Polskiego Ładu – tłumaczył wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Czekamy na opinię środowiskową

Plan Strategiczny został właśnie przesłany do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskowej KE w celu dokonania jego oceny środowiskowej. MRiRW nie przewiduje już istotnych zmian w stosunku do tego co zostanie przedłożone ostatecznie Komisji Europejskiej. - Czekamy jeszcze na uwagi od partnerów społecznych, ale nie mogą to być istotne zmiany, które utrudniałby uzyskanie z KE opinii  środowiskowej - powiedział minister rolnictwa H. Kowalczyk.

Ostateczna wersja dokumentu zostanie przesłana do Brukseli do końca tego roku.

Co w Planie Strategicznym?

Minister H. Kowalczyk zwrócił uwagę, że od 2023 r. średnia płatność dla mniejszych gospodarstwa, czyli tych do 50 ha będzie nieco wyższa niż średnia europejska. Jednocześnie ważnym elementem Planu Strategicznego będą eko-schematy, które będą miały duży wpływ na wysokość płatności. – Będzie to wymagało pewnej inicjatywy od rolników, ale dla niektórych ekoschematów ta inicjatywa tak naprawdę jest naprawdę niewielka. Będą to środki łatwe do uzyskania – mówił H. Kowalczyk.

Co dalej?

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował na Twiterze, że: „Dziś w debacie rolniczej najważniejsze są plany strategiczne. Zielony Ład żadnych praw ani obowiązków dla rolników nie stanowi. Nie ma i nie będzie ustawy "Zielony Ład". Będzie Plan Strategiczny i to w nim zdecyduje się przyszłość rolników i wszystko co dla nich najważniejsze. 


Komisja Europejska przewiduje, że w kwietniu opublikuje wstępne oceny planów strategicznych poszczególnych państw członkowskich, a ich ostateczne zatwierdzenie odbędzie się w drugiej połowie 2022 r.

wk

 

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 18:32