Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Minister powołał Radę Rolników na lata 2020 - 2022. Kto w niej zasiada?

Obrazek

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy z 20. grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników nową Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwaną potocznie Radą Rolników. Kto w niej zasiada i jakie są jej funkcje?

Bartłomiej Czekała31 grudnia 2019, 09:49
Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników powoływana jest przez ministra rolnictwa na 3-letnią kadencję. W związku z tym, że 31 grudnia 2019 roku wygasa X kadencja Rady, Jan Krzysztof Ardanowski wydał decyzję o powołaniu Rady Rolników XI kadencji w nowym składzie. Znaleźli się w nim następujący przedstawiciele związków i organizacji rolniczych (w kolejności alfabetycznej):

 • Adamczuk Jacek – NSZZ RI „Solidarność”
 • Bąk Janusz – KRIR
 • Beger Renata – PZZR „Wyzwolenie”
 • Borowski Mirosław – KRIR
 • Bukowska - Łazarska Adrianna – FBZPR
 • Cichosz Lucjan – ZZR „Ojczyzna”
 • Cudnik Sławomir – ZZR „Ojczyzna”
 • Dembowski Zbigniew – KRIR
 • Dusiński Witold – FBZPR
 • Duszyński Marek – ZZR „Samoobrona”
 • Frąszczak Irena – FZKiOR RP
 • Froelich Marek – KRIR
 • Jakubczak Zygmunt Józef – ZZR „Ojczyzna”
 • Kuropatwińśki Lech – ZZR „Samoobrona”
 • Łukomski Tomasz – ZZCNMR
 • Miziołek Elżbieta – NSZZ RI „Solidarność”
 • Mleczko Krzysztof – FZKiOR RP
 • Oliwa Grzegorz – ZZCNMR
 • Adam Olszewski – OPZZRiOR
 • Grzegorz Pszczoła – KRIR
 • Rogacka Regina – NSZZ RI „Solidarność”
 • Skarzyński Józef – FGiPWP
 • Szmulewicz Witold – KRIR
 • Włodarczyk Wojciech – NSZZ RI „Solidarność”
 • Zbierski Piotr – NSZZ RI „Solidarność”

Zgodnie z zapisami ustawy z 20. grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników Rada Rolników, składająca się z 25 członków, reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców, dotyczące ubezpieczenia i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)