StoryEditor

Nawozy organiczne można stosować do końca listopada!

Teoretycznie minął już termin zakończenia stosowania nawozów azotowych na gruntach ornych. W tym roku, ze względu na suszę, mamy jednak dodatkowy czas na wykonanie nawożenia.
29.10.2019., 11:10h

Resort rolnictwa potwierdził, że stosowanie nawozów zawierających azot na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe jest możliwe do 30 listopada. W wydanym wczoraj komunikacie stwierdzono, że ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku.


Nawozy zgodnie z Programem

Przypomnijmy, że zgodnie z „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne (gnojówka i gnojowica) można na zdecydowanej większości naszego kraju stosować na gruntach ornych do 25 października, a obornik do 31 października. Natomiast na trwałych użytkach zielonych w całym kraju obowiązuje ten sam termin – nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne do 31 października, a obornik do 30 listopada.


Dwa wyjątki

Od powyższych terminów przewidziano jedynie dwa wyjątki uprawniające do zastosowania nawozów poza wyznaczonymi okresami:

  1. pierwszy z nich dotyczy rolników, którzy będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.
  2. drugi dotyczy stosowania nawozów na gruntach ornych przez rolników, którzy nie mogli dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada. I ten wyjątek ma zastosowanie właśnie w tym roku. gi
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 03:59