Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

NIK oskarża KOWR o niegospodarność i szkodzenie interesom publicznym

Obrazek

Najwyższa Izba Kontroli kieruje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności oraz działania na szkodę interesu publicznego. Poszło o sprawę wynajmu budynku na siedzibę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zdaniem kontrolerów, KOWR stracił na tym ponad 12 mln zł. 

wk5 stycznia 2022, 13:59

W połowie 2018 r. KOWR podjął decyzję o zwolnieniu powierzchni przy ul. Inflanckiej (dawna siedziba zlikwidowanej Agencji Nieruchomości Rolnych) i umieszczeniu wszystkich pracowników centrali KOWR w budynku przy ul. Karolkowej (kiedyś siedziba zlikwidowanej Agencji Rynku Rolnego).

Skutki łączenia rolniczych agencji

"Decyzja o zwolnieniu lokali przy ul. Inflanckiej 4 została podjęta, mimo że nie posiadano rzetelnej analizy prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej, dotyczącej sposobu postępowania ze zwolnionymi przez KOWR lokalami. Celem takiej analizy powinno być wypracowanie skutecznych rozwiązań służących wyeliminowaniu lub ograniczeniu kosztów najmu, poprzez np. rozwiązanie umowy najmu, przeniesienie praw i obowiązków do najmowanej powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4 na inny podmiot bądź podnajem niewykorzystywanej powierzchni" – napisała Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie.

KOWR cały czas ponosił kosztów najmu i eksploatacji powierzchni biurowej przy ul. Inflanckiej mimo jej niewykorzystywania. Straty pogłębiał jeszcze fakt, że część biur na Karolkowej było podnajmowane. Aby pomieścić wszystkich przenoszonych pracowników KOWR umowę najmu wypowiedziano co zmniejszyło dochód KOWR o 8,4 mln zł. To też zdaniem NIK należy ocenić negatywnie z punktu widzenia gospodarności.

Pusta kosztowna siedziba

Tymczasem biura przy ul. Inflanckiej były wykorzystane tylko w znikomym stopniu. Pracownicy KOWR zajmowali zaledwie 1% powierzchni najmowanej (50,18 m2), a 2% powierzchni było udostępnione przez KOWR podnajemcom (133,97 m2). Pozostała powierzchnia była pusta, bądź składowano na niej meble, aparaty telefoniczne i materiały biurowe. Ponadto z posiadanych 30 miejsc parkingowych, 20 było niewykorzystanych, podczas gdy miesięczna stawka za najem jednego miejsca wyniosła ok. 130 euro netto.

Gigantyczne straty

Łączny koszt poniesiony przez KOWR na utrzymanie niezagospodarowanej powierzchni przy ul. Inflanckiej od momentu przeniesienia pracowników KOWR do budynku przy ul. Karolkowej wyniósł do zakończenia kontroli 12,7 milionów złotych. Oznacza to, że KOWR płacił za puste biura prawie 600 tysięcy złotych miesięcznie!

Wnioski do prokuratury

W liście prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia do przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa Roberta Telusa czytamy:
„W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności oraz działania na szkodę interesu publicznego”   

Jednocześnie zdaniem NIK wyjaśnienia składane w trakcie kontroli przez MRiRW stanowią wyraz lekceważenia zasad gospodarki finansowej.

wk
 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)